AKTUELT – Politikerne forstår ikke Med 28 stemmer vedtok bystyret i Ålesund i februar å konkurranseutsette vei, anlegg og park (VAP). – Vi er skuffet, sier Rolf Olsen, Andre Rovde og Ynge Bloch Hansen til Sunnmørsposten. De tre Pris til Stellander Fagforbundet Troms har fra og med fylkesmøtet 2003 delt ut en kultur- pris. Prisen går til medlemmer som har utmerket seg gjennom kultur- skapende aktiviteter i forbundet. Prisen på 10.000 kroner gikk i år til tillitsvalgt Fredrik Stellander i Tromsbuss med følgende begrun- nelse: «...I moden alder har Fredrik glimtet til med sang og gitar og er et stort talent. Prisen fikk han også fordi han er blitt en viktig kulturbæ- rer og miljøfaktor i forbundet.» Stellander fikk også honnør for sitt enorme engasjement for forbundets barneby i Angola.    KES VAP-ansatte mener mange av politi- kerne ikke forstår hva arbeidet går ut på, og at avgjørelsen om å konkurranseutsette tjenesten er basert på manglende kunnskap. De tror arbeidet kommer til å bli både dyrere og dårligere når et privat firma skal gjøre alt på kontrakt. – Mye er basert på frivillighet. Når vi får beskjed om overvann på grunn av tette sluk eller at trær er blåst ned, så rykker vi ut med en gang. En del av det vi driver med må gjøres i oppholdssvær, og vi har muligheten til å være fleksible i forhold til dette, slik at vi kan legge inn andre oppgaver hvis det regner. På den måten jobber vi hele tiden effektivt. Hvis et firma skal gjøre forhåndbestemte oppgaver på fast- satte tidspunkter, kommer dette ikke til å bli like fleksibelt og effek- tivt, mener de. Tekst: PER FLAKSTAD Tryggere i bussbransjen Regjeringen ønsker å sikre bussjåførenes rettigheter når de må bytte arbeidsgiver etter anbudskonkurranse. En rapport fra Transport- økonomisk institutt viser at anbud i bussbransjen har ført til økt usikkerhet blant de ansatte, og eldre arbeidstakere og de med dårlig helse kan bli presset ut av jobben når ny arbeidsgiver overtar. Da rapporten ble lagt fram, var samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) krystallklar på at regjeringen ikke ønsker ordninger som gjør at anbudskonkurranser blir vunnet ved hjelp av innspa- ringer som rammer de ansatte. SST-leder Stein Guldbrandsen har anbefalt at dagens regler for virksomhetsoverdragelse også blir gjort gjeldende når sjåførene må skifte arbeidsgiver. På den måten er de sikret samme rettig- heter som i selskapet de kom- mer fra. Nå har samferdselsministeren fulgt opp denne anbefalingen. På LOs samferdselspolitiske konferanse i slutten av mars sa Navarsete at saken er drøftet i regjeringen, og hun kunne fortelle at den nå har satt i gang et konkret arbeid med sikte på å få på plass et regelverk som sikrer FORNØYD: Stein Guldbrandsen er fornøyd med samferdselsminister Liv Signe Navarsete og regjeringens initiativ for å sikre bussjåførenes rettigheter. arbeidstakerne på samme måte som ved virksomhets- overdragelse. Stein Guldbrandsen i Fagfor- bundet er godt fornøyd med regjeringens initiativ, og han mener et slikt regelverk vil sikre sjåførenes rettigheter på en god måte. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Norges Brannskole tilbyr kurs for brannvernledere, virksomhetsledere, brann- og feiepersonell og andre med ansvar for miljø og sikkerhet på arbeidsplasser og offentlige bygg. Kurset avvikles over 3 sammenhengende dager på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Målsettingen å gi nødvendig og grundig kunnskap om gjeldende brannlovgivning, samt rådgivning i forbindelse med oppgradering og revisjon av lovpålagt branndoku- mentasjon. Det vil også inngå praktisk demonstrasjon i brannalarm og slukkeanlegg, samt praktiske slukkeøvelser. Velg mellom disse kursperiodene: • Fra 06. til 09. mai 2007 – påmelding innen 15. april • Fra 20. til 23. mai 2007 – påmelding innen 10. mai Kursavgift pr person: • Dagskurs: kr 5200,- • Kurs m/overnatting: kr 6900,- (prisene er inkl. måltider, kursmateriell og mva) Påmelding skjer til Sørmarka: • E-post: booking@sormarka.no • Tlf: 64 85 82 00 Spørsmål om kurset kan rettes til: Norges Brannskole ved Steinar Brodtkorb E-post: steinar.brodtkorb@nbsk.no tlf. 76 91 90 00 Se også web: www.brannskolen.no Det er ditt ansvar å ta sikkerheten på alvor. Påmeldingsregler: Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart belastes kr 850,-. Ved avmelding senere enn 7 dager før kursavvikling belastes full deltakeravgift. FFagbladet 4/2007 > 29 fbaargang2007 fbseksjonSAM