Stadig flere får allergi Stadig flere mennesker får allergiske reaksjoner etter å ha farget håret. Ved en hudklinikk i London er hyppigheten fordoblet i løpet av seks år. En av grunnene er selvsagt at flere enn tidligere farger håret. For å holde på fargen, er det enkelte som gjentar behandlingen hver femte uke. Samtidig viser en studie av cand.pharm. Heidi Søsted fra Videncenter for Allergi ved Gentofte Hospital i Danmark at én av 20 slett ikke tåler de kjemiske stoffene som fins i hårfarge. Det er spesielt paraphenylenediamin (PPD) som er den store skurken i hårkje- mien. Stoffet har i mer enn hundre år blitt brukt i hårfarge. Fordi det er så allergi- framkallende, ble det forbudt i mange europeiske land på 90-tallet, blant annet i Tyskland, Frankrike og Sverige. Men i EU-området er det fortsatt tillatt å bruke stoffet i hårfarge, og da i større mengder enn hva som anses allergifram- kallende. > ÉN MILJØSALONG I NORGE • Norges foreløpig eneste økologiske frisørsalong heter «Huldra» og åpnet i Bergen for rundt et år siden. Salongen har fire ansatte. Her brukes bare økologiske produkter, og ingen av dem er testet på dyr. Aldri før allergisk Trude var ferdig damefrisør i 2004 og herrefrisør året etter. På slutten av det siste året merket hun at det ofte begynte å klø i nesa, og hun ble tjukk i halsen. Etter hvert fikk hun også problemer med øynene. Og når hun først hadde begynt å reagere, ble det bare verre og verre. Til slutt ble gassmaske eneste løsning. – Jeg ble ordentlig dårlig og visste ikke min arme råd. Jeg skjønte at jeg hadde utviklet kraftig allergi, men syntes egentlig at det var litt rart; jeg hadde jo aldri hatt antydning til aller- giske reaksjoner tidligere, forteller telemarksjenta. Etter å ha bestått svenneprøven i herrefrisørfaget sommeren 2005, flyttet Trude til Oslo og begynte på makeup-skole. Selv om hun likte seg godt, ville hun ikke helt gi opp frisør- yrket. Hun søkte febrilsk på nettet og fant fram til danske Ann Sophie Villumsen som har startet den «grønne» frisørkjeden «Zenz». – Jeg forsto raskt at jeg slett ikke var den eneste frisøren som hadde fått problemer på grunn av allergi. Ingen- ting skulle være uprøvd, så jeg kontak- tet Ann Sophie og fikk lov å besøke en Zenz-salong i København. Jeg var der en halv dag, luktet på hår- produktene og fargene og kjente ingen form for allergisk reaksjon. Anne-Sophie er selv allergiker, og det samme er nesten alle hennes ansatte. Møtet med Zenz-salongen i København gjorde at Trude fikk øynene opp for at det fins alternativ til de tradisjonelle frisørproduktene. – Etter at jeg hadde vært i Køben- havn, kunne jeg igjen se for meg en framtid som frisør, forteller hun. Farlige stoffer Siden juli i fjor har Trude jobbet hos Zenz City, som ligger i hjertet av København. Gassmaska ligger igjen i Norge, og hun stortrives med miljøet og de økologiske hårproduktene. – Planen er at jeg skal jobbe her fram til sommeren, for så å åpne en Zenz-salong i Oslo. Men jeg vil være godt forberedt før jeg setter i gang, og jeg liker meg så godt at det er mulig jeg blir her til 2008, ler hun. Når Trude jobber med økolo- giske hårprodukter, reagerer hun ikke allergisk i det hele tatt. – Derfor virker det ganske opplagt at det var kjemiske stoffer i hårfargen som gjorde meg syk. Det siste året har jeg lest meg opp på hårprodukter, og mange av stoffene som produsentene putter oppi dem, er jo direkte farlige – i alle fall i store doser. – Selv er jeg nå takknemlig for at kroppen reagerte og sa ifra. Mange andre får ikke de samme allergiske reaksjonene, men stoffene påvirker likevel helsa deres over tid. Det er ganske skummelt å tenke på. – Dansk forskning har vist at frisø- rer som har mye kontakt med hårfar- geprodukter har større problemer enn andre med å bli gravid på naturlig måte, og de har også større risiko for å utvikle brystkreft og blærekreft. Det er jo mye mer alvorlig enn allergi, sier Trude Lundevall. – Tving produ- sentene til å tenke nytt Trude Lundevall har selv følt på kroppen hvordan den allergiframkal- lende kjemien holdt på å ødelegge yrkes- karrieren hennes. Hun mener produsen- tene må tvinges til å tenke nytt og forske fram alternative hårfargeprodukter. – Vi snakker om store og globale kjeder, og ikke minst om svært mye penger. Derfor tror jeg ikke milde hen- stillinger holder. Hvis stoffene de bruker blir forbudt, må de simpelthen begynne å lete etter alternativer, sier hun. – I Danmark er det blitt stor bevissthet rundt temaet hårfarge og allergi, og jeg håper flere land i Europa følger etter. Også forbrukermakt kan bidra til å tvinge produsentene over på sunnere kjemi i sine produkter, mener Trude Lundevall. Fagbladet 4/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonSAM