Ryddigere renovasjon med 332 > Fagbladet 4/2007 Fagforbundet vurderer om flere områder enn bussbransjen er egnet for en bransje- avtale. Renovasjon kan være et slikt område. Veolia, et av de største private renova- sjonsselskapene, blir gjerne med på å diskutere en bransjeavtale. Tekst: PER FLAKSTAD Etter tøffe forhandlinger fikk buss- sjåførene sin bransjeavtale på plass. Styret i Fagforbundets Seksjon sam- ferdsel og teknisk (SST) har drøftet avtalen, og mener det kan være en fornuftig strategi å diskutere tilsva- rende avtaler også for andre bransjer. – Kan egne seg – En bransjeavtale kan være et viktig forsvarsverk når det gjelder de ansat- tes lønns- og arbeidsbetingelser. Der- for er det interessant å vurdere dette også for andre områder enn buss, sier SST-leder Stein Guldbrandsen. Han understreker at dette ikke er noe som SST-styret bestemmer alene. Hvis det er aktuelt å gå videre med slike planer, må både Fagforbundets forhandlingsavdeling og politiske ledelse inn i bildet. Guldbrandsen advarer også mot å tro at en bransjeavtale er en slags trylleformel som på et blunk løser de fleste problemer. – Alle bransjer er forskjellige, og det vil variere hvilken effekt en bransje- avtale vil få. Vi må gå grundig gjennom alle sider ved et slikt arbeid før vi konkluderer hva som vil være den riktige strategien. – Når det gjelder renovasjon, har dette området tradisjonelt mange som er organisert, og det er selvsagt et godt utgangspunkt for forhandlinger. Derfor er dette et område som kan egne seg for å diskutere bransjeavtale, sier Guldbrandsen. – Likt for alle Personalsjef Hanne Skants i Veolia Miljø AS er åpen for å diskutere en bransjeavtale for renovatører: – Jeg syns absolutt det er en mulig- het vi må diskutere seriøst. Jeg er klar over at vi i forhandlinger om en bransjeavtale kan bli utfordret på både lønn og pensjonsavtaler, men likevel er vi i Veolia opptatt av å rydde opp i en bransje som i noen grad har vært preget av enkelte useriøse fbaargang2007 fbseksjonSAM