Fylkeskommunalt e-verk blir AS Til tross for massive protester fra fagbevegelsen har fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtatt å omgjøre e-verket til AS. «Der et fylkeskommunalt foretak har som formål å betjene innbyggerne, har et aksjeselskap som mål å tjene penger til eierne.» Mildrid Finnehaug, fylkesleder i Fagforbundet Nord-Trøndelag 34 > Fagbladet 4/2007 Tekst: PER FLAKSTAD Bare åtte representanter stemte mot forslaget om å gjøre Nord-Trønde- lag Elektrisitetsverk om fra fylkes- kommunalt foretak til aksjeselskap. Samtidig viste debatten i fylkestinget at alle politiske partier ønsker at det nye selskapet skal være et offentlig eid nordtrøndersk AS. – Beslutninger i lukkede rom Mildrid Finnehaug, som er fylkesleder i Fagforbundet Nord-Trøndelag, er derimot ikke beroliget: – Ved å gjøre e-verket til et aksje- selskap fjerner vi den åpne og politisk forpliktende beslutningsprosessen, og flytter den inn i de lukkede styrerom. Et AS kan dessuten tas på børs, det kan selges ut og kjøpes opp, og vi har ingen garantier for hvordan framtida kommer til å bli. Det eneste vi vet sikkert, er at der et fylkeskommunalt foretak har som formål å betjene innbyggerne, har et aksjeselskap som mål å tjene penger til eierne. – Selv om det politiske flertallet i dag sier at det offentlige skal eie aksjene, aner ingen hvem som kom- mer til å eie e-verket om 10–15 år, sier Finnehaug. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har også tidligere forsøkt å gjøre om e-verket til et AS, men de lyktes først nå. Men ikke uten massive protester fra blant andre Fagforbundet og El & IT-forbundet. Mer enn 50 demonstranter møtte fylkestingspoli- tikerne da de skulle behandle saken. Massiv protest – Hvis resultatene av vedtaket blir slik vi frykter, skal i alle fall ingen komme i etterkant og si at vi ikke protesterte og advarte politikerne, sier Mildrid Finnehaug. Hun forteller at Nord-Trøndelag elektrisitetsverk ble bygget opp av små lokale e-verk rundt i fylket, og at dette er den historiske bakgrunnen for det sterke eierforholdet som innbyggerne i fylket har til e-verket sitt. Hun frykter nå at denne eierskapsfølelsen og loja- liteten fra innbyggerne skal forsvinne når e-verket blir et AS. Hun er heller ikke trygg på fram- tida for de ansatte: – For halvannet år siden skilte e-verket ut vedlikehold av ledningsnettet i et eget aksje- selskap, Nettdivisjon AS. Allerede nå er deler av arbeidet konkurranseutsatt, og mellom 10 og 15 ansatte er for- svunnet, sier Mildrid Finnehaug. Illustrasjonsfoto: colourbox.cmo fbaargang2007 fbseksjonSAM