FOKUS Norsk arbeidsliv er tuftet på en grunnleggende gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne tilliten brytes om arbeidsgiver skal ha mulighet til å sjekke de ansattes e-post, og det er viktig at man nå går på barrikadene for elementære rettigheter i et moderne it-basert samfunn. > GEIR HORN Styreleder i Den Norske Dataforeningen Fokus-forfatteren og har startet en underskriftskampanje som støtter Fornyings- og adminis- trasjonsdepartementets arbeid med nytt regelverk som skal hindre arbeidsgivers innsyn i privat e-post. Ligg unna e-posten min! 36 > Fagbladet 4/2007 ET UTMERKET LOVFORSLAG fra Fornyings- og administra- sjonsdepartementet møter dess- verre motbør hos arbeidsgi- verne. Arbeidsgivere og arbeids- takere er på kollisjonskurs i spørsmålet om hvordan det nye forslaget til e-postregler skal utformes. Skal arbeidsgiver ha en automatisk rett til innsyn, eller skal den ansatte kunne beskytte sin elektroniske kommunikasjon? Departementet foreslår at hovedregelen skal være at arbeidsgiver ikke lenger har innsyn i den ansattes e-post. Samtidig ønsker departementet å ta hensyn til at arbeidsgiver kan ha et rettmessig behov for innsyn, slik at det kan gjøres unntak fra hovedregelen. Der LO er positiv til å begrense arbeidsgiveres mulighet til å overvåke sine ansatte, sier NHO i sitt høringssvar at bedriftene selv må få mulighet til å utar- beide reglene. Dette handler om grunn- leggende tillit. Norsk arbeidsliv er tuftet på ansvarlighet fra den enkelte og tillit fra bedriftens side til at enhver ansatt vil forsøke å gjøre det beste for bedriften. I Redningsselskapet ble ansattes e-post lest av ledelsen og distribuert til uved- kommende. Jeg tror ikke ledelsen var på jakt etter private ytringer, men likevel er det ubehagelig å vite at sjefen kan ha lest private meddelelser. Det viktigste er dog at ledelsen ikke hadde tillit til de ansatte. Når man viser det i den grad at man er villig til å bryte seg inn i post- kasser som oppfattes som Bedriftsledere bør innse at man aldri kan hindre bevisst under- graving fra uærlige sjeler, uansett hvor mange nye regler vi innfører. Hvorfor skulle man så stoppe ved e-post? Den telefo- nen som står på pulten min eies og betales da vitterlig av arbeids- giver, så hvorfor ikke avlytte den også? De paranoide vil dessverre alltid få rett. De vil alltid selv- godt kunne si: «Hva var det vi sa?» Den helt sikre pc står fra- «Den telefonen som står på pulten min eies og betales da vitterlig av arbeidsgiver, så hvorfor ikke avlytte den også?» private av den enkelte arbeids- taker, blir det ikke da veldig uanstendig å forvente lojalitet tilbake? ARBEIDSGIVERE har nok mye å bekymre seg for, men neppe at arbeidstakere bruker litt bånd- bredde på privat e-post. Industri- spionasje og uærlige medarbei- dere burde være en større fare. koblet strøm og nett i et nedgra- vet hvelv. Det helt sikre fly står tomt for passasjerer, personale og drivstoff trygt plassert på bakken. Likevel har ingen glede av en så sikker pc eller et så trygt fly. I et forsøk på å utvise politisk handlekraft har man fåfengt innført nye, kompliserte sikker- hetsrutiner på flyplassene. Dess- verre fanger ikke disse en eneste fbaargang2007 fbseksjonSAM