DEBATT spektiv, men teori er et godt fundament for å kunne komme videre for statusheving. Det er likevel den økonomiske gevinsten som er mest interes- sant for enhver virksomhet, vil jeg tro. Studiet gir betydelig kompetanse om besparelser for kommunale og private virksom- heter. Studiet er treårig og har bachelorgrad. Det inneholder mange emner til nytte for renholdsyrket. Det bør sies at det også gagner andre yrkes- områder, men renhold er nå mitt felt. Emnene eller modulene er: Husøkonomi og serviceledelse. Materialer, drift og vedlikehold, arbeidsmiljø og helse. Regnskap og bedriftsøkonomisk analyse, hygiene, logistikk og økonomisk styring Administrasjon og ledelse. Tekstiløkonomi, interiør og arealplanlegging. Videre skal vi innom Kvalitet og prosessut- vikling. Kommunikasjon og ledelse, eiendomsservice og ressursforvaltning, innovasjon og prosjektstyring. Til sist for- dyper vi oss i en valgt bachelor- oppgave i husøkonomi og serviceledelse. Jeg tør ikke spå hvor jeg befinner meg etter endt utdan- Illustrasjonsfoto: Kristin Rødland Buick nelse. Men én ting er sikkert: Jeg vil jobbe for renholdsyrket! Og – vi trenger flere som vil øke kompetansenivået sitt for egenutvikling og yrkesstolthet Bjørg Qvigstad Engen > REKRUTTERING Helsefagarbei- der og stolt av yrket mitt! Vil du bli stolt av yrket ditt? Å jobbe i helsevesenet er ikke bare å tømme bekken, springe med skittentøy og rydde søppel. De som har en slik holdning til mitt yrke, er feilinformert. Jobben min er utfordrende. Jeg er heldig! Jeg får gi omsorg i menneskers hverdag, hjelpe dem med det de trenger for å fungere i dagliglivet. Hver gang jeg ser at hjelpen betyr noe, får jeg noe igjen som viser at jeg gjør et meningsfylt arbeid. Jeg føler meg bedre når andre har det bra. Uansett om jeg jobber 16,9 prosent eller 85,73 prosents stil- ling, er arbeidsdagene givende og utfordrende. Men jeg trenger flere kolleger. Flere som vil jobbe sammen med meg. Vi i Fagforbundet Ungdom jobber for at unge arbeidstakere skal få det bedre både under og etter utdanning. Flere i mitt yrke vil gjøre det stabilt og bedre for meg og brukerne. Vil du ha en jobb som gir deg noe tilbake? Da er helsefagarbei- deren noe jeg vil anbefale. Det er en ny utdanning som bygger på de tidligere utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider og som ivaretar tradisjoner med pleie og omsorg. Jeg oppfordrer deg til å bli helsefagarbeider, slik at du og jeg kan bli kolleger i framtida. Kjersti Hafsås Svensli, stolt omsorgsarbeider og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og Romsdal > HELSE Bekymret for Helse-Norge I dag har jeg vært på kurs i kommunikasjon. Jeg reiser hjem med en knute i magen og gråten i halsen. Automatisk begynner jeg med middagen og når Tor (min kjære) og jeg setter oss til bordet, begynner jeg å fortelle fra kurset. Da kommer tårene. Foredragsholderen satte fin- geren på noe jeg plutselig forsto. Gjennom min lojalitet til arbeidsgiver, er jeg i ferd med å miste meg selv. Lenge har jeg følt frustrasjon, utilfredshet og nedstemthet. For lengst har jeg gitt avkall på mine idealer og verdier. Over 30 år har jeg jobbet i pleien og vært stolt av mitt yrke. Jeg har aldri angret på valget, men nå kjenner jeg en slags depresjon. Gjennom år med rasjonalise- ring, sparing og effektivisering, opplever jeg at pleien blir meka- nisk. Gjennom vedtak står konkrete arbeidsoppgaver som jeg profesjonelt skal utføre. Vedtak som kan måles. Ingen vedtak går på det psykiske, sosiale og åndelige behov. Ofte ser jeg ensomheten, angsten, sorgen og smerten i pasientens øyne. Og jeg vet med meg selv, trykker jeg på de rette knappene, vil tiden fly. Konse- kvensen blir at listen blir for lang og jeg klarer ikke dagens gjøremål. Ofte hører jeg: Dere har det så travelt, sett deg nå ned. Jeg sitter ytterst på stolen, og i smug (tror jeg), ser jeg på klokken. Eller jeg svarer: Be- klager jeg må videre. I flere år er det blitt sagt > TARIFF Uforståelig forskjell Som kommunal feier med svennebrev er årslønna med full ansiennitet ca. 270.000 kroner. Feiere sørger for tilsyn/inspeksjon i boliger i tillegg til feiing av skorsteiner og ildsteder. Vi må således holde oss à jour i forhold til lover og forskrifter som er relatert til dette. Kjøretøyinspektører i Statens vegvesen med fagbrev som bilmekaniker, lønnes fra 280.100 til 356.700 kroner. De inspiserer kjøretøy i tillegg til andre oppgaver. Forskjellen mellom feier og kjøretøyinspek- tør er med full ansiennitet for begge, over 86.000 kroner i året. Poenget er at stillingene er sammenlignbare, men lønna er det skyhøy forskjell på. Bare det at begynnerlønn som kjøretøy- inspektør er 10.000 kroner høyere enn feier som går tilsyn/inspeksjon med full ansi- ennitet, er grunn til å undres over. Og jeg mener ikke at kjøretøyinspektører ikke har fortjent lønna si, men at feiere er urimelig langt etter. Det er trolig sånn at status- messig så er feier ansett for å være noe du blir fordi du ikke duger til annet enn å sope møkk. Men faktum er at heller ikke feiere får tilsendt svennebrevet i posten. Og boligbranner er redusert, men trafikkulykker er økende. Urettferdig 50 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM