INNHOLD > Foto: Greta Dalen 8    TEMA: Slipp barna løs 14    Med vårsola kom lønnstillegget 16    Fem dager, fem jobber 20    PORTRETTET: Han som våger 39    Miljøbevisst fritid 51    Overskudd til mer enn jobb 52    FOTOREPORTASJEN: Gatelangs i Paris 58    Rettferdig frukt 66    Blir du med barnebyen i to år til? 67    Minneord over Arne Born FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Mellom barken og veden 38 Seksjonslederen 61 Debatt 64    KRONIKK: Skaper ny underklasse 68 Oss 70 Kryssord 71    Tegneserie og Petit 74    JOBBLIV: Med hue i motoren 27–38    HELSE OG SOSIAL Ny jobb hver dag Hva gjør man når det ikke fins noen hele stillinger å søke på? Som Kristin Hatlestad fra Kristiansand: tar fem forskjellige 20-prosentstillinger. 16 > Drømmer blir virkelighet En egen enhet i Trondheim kommune har som mål at alle sosialhjelpsmottakere raskt skal få hjelp. Aller viktigst er det å sørge for at unge under 30 år kommer i aktivitet tilpasset den enkeltes behov. 32 > 2 > Fagbladet 5/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Foto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonHEL