KVALITET I BARNEHAGENE TEMA SAMSPILL: Eline og Inger har begravd stridsøksa, uten at styrer Geir Arne fortalte dem hvordan de skulle gjøre det. Vil satse på fagarbeidere – Jeg var skeptisk til modellbarnehagene til å begynne med, men endret mening etter hvert. Jeg så fordelene dette førte med seg, sier Vivi Jacobsen Sandberg, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Tromsø. Hun uttrykker glede over Tromsø kommunes satsing på å bygge ut barnehager, og har tvilt seg fram til at modellbarnehagene er en god idé. Noen kritiske innvendinger har hun likevel. Organiseringen av modellbarnehagene innebærer at det blir et halvt barn mer per ansatt enn i de øvrige barnehagene – 3,5 i stedet for 3. Slik sparer kommunen stillinger og penger. Samtidig har kommunen vært lite opptatt av å legge til rette for at assistentene i barnehager og skoler kan ta fagbrev, mener Sandberg. Tromsø kommune har vedtatt at fagarbeidere skal prioriteres, og har satt av en million kroner til å styrke kompetansen i de kommunale barnehagene. Samtidig arbeides det med en plan for å rekruttere flere førskolelærere. Sandberg savner de konkrete resultatene. I de kommunale barnehagene i Tromsø jobber det 186 ufaglærte assistenter og 45 barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere. Sandberg tror ikke situasjonen er nevneverdig annerledes i de private. – Det er ikke nok at det nevnes i kompetanseplanen at flere bør oppfordres til å ta fagbrev. Kommunen må vise at de faktisk vil gjøre noe med dette, sier Sandberg. i store, åpne fellesrom som kan brukes av barn i alle aldre. Barna flyter friere mellom ulike grupper og konstellasjoner. Reggio Emilia-inspirerte pedagogiske metoder i barnehagene. Sju barnehager i Tromsø, tre kommunale og fire private, har på eget initiativ sluttet seg til nettverket. – Reggio Emilia er en måte å tenke på. Det innebærer et syn på barn som kompetente mennesker, med mulighet til å være med på å skape sine egne læringsarenaer, forteller initiativtaker Randi Lise Groholt. medvirkning. Ungene skal trekkes med som beslutningstakere. Ordet medvirkning står også sterkt i den nye rammeplanen for barnehagene som trådte i kraft i fjor høst. Barns rett til medvirkning er blitt lovfestet. – Den nye rammeplanen sparket oss i gang. Da jeg leste den, tenkte jeg at dette er som å lese om Reggio Emilia, sier Groholt. Hvis du er i tvil, si ja – Det handler mye om å tørre å involvere ungene i å legge premissene for sin egen hverdag. De skal ha muligheter til å velge hva de vil holde på med, være med å sette mål, forteller styrer Geir Arne Bakken i Brinken. Samtalen avbrytes av skingrende hyl, slik bare treåringer klarer. På en    > Fagbladet 5/2007 > 11 – Man er nødt til å samarbeide mye på tvers. Det går ikke an å lukke seg inne på sin base. Det krever at man er fleksibel og god til å samarbeide. Jeg kunne ikke tenke meg å gå tilbake til en vanlig barnehage, forteller styrer Lena Benjaminsen. Ser til Italia Både kommunale Workinnmarka og private Brinken er en del av et nyoppstartet Reggio Emilia-nettverk, som møtes for å bytte erfaringer og utvikle «Jeg kunne ikke tenke meg å gå tilbake til en vanlig barnehage.» LENA BENJAMINSEN Navnet skriver seg fra en italiensk by som i tiden etter andre verdenskrig utviklet sine særegne pedagogiske metoder. Oppsummert i slagordform dreier metoden seg om barns fbaargang2007 fbseksjonHEL