SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Ta makta Sykepleiere og andre fagfolk har vært for passive overfor nye styringssystemer. Systemene forskyver maktrelasjonene vekk fra fagfolkene, mener forsker. 28 > En dose kultur Vestre Toten kommune samarbeider tett med frivillige organisasjoner for at beboere ved to sykehjem skal få stimulerende opplevelser. 30 > På helsa løs Konsekvensene for den psykiske helsen til hjelpepleiere kan bli stor hvis lederne gjør en dårlig jobb, viser en omfattende undersøkelse. 36 > Kartlegger kvikksølvskader Mange av Fagforbundets medlemmer mener de er utsatt for senskader som følge av kvikksølveksponering i arbeidet. – Saken kan være langt mer alvorlig enn man har trodd, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Nyttig nettverk Fagforbundets Sykepleiernettverk har nå kontaktpersoner i alle fylker. Sissel M. Skoghaug, sjukepleier og medlem av styret Seksjon helse og sosial (SHS), er nettverkets kontaktperson inn i styret. – Vi som har dannet nettverket, håper det blir et nettverk med interessante debatter og utveksling av nyttige erfaringer, sier hun. Nettverket har til nå vært en pådriver i arbeidet for å utvikle klinisk fagstige for sjukepleiere. SHS sentralt vil administrere fagstigen, men trekke inn ressurspersoner fra nettverket ved behov. Skoghaug er opptatt av at seksjonsstyrene i fylkene vedlikeholder kontakten med sjukepleierne. – Fagforbundet er innstilt på å verve og serve høgskolegruppene. Da er det jo en fordel å bruke oss ved skolebesøk, temadager og i diverse vervearbeid, mener Skoghaug. Hun opplyser videre at forbundets sjukepleiere fra neste år får en egen almanakk med sjukepleierprosedyrer, blodprøveverdier, oversikt over vanligste sjukdommer og symptomer i tillegg til fakta om Fagforbundet og etiske retningslinjer. Nettverket vil først og fremst arbeide med en stor sjukepleierkonferanse som skal avholdes i løpet av året. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 5/2007 > 27 Det var to Brennpunkt-programmer på NRK1 i 2005 som først rettet oppmerksomheten mot kvikksølveksponeringen tannhelsearbeidere ble utsatt for gjennom 1970- og 1980-tallet. – Et par saker kom opp for domstolene, men tannhelsesekretærene ble ikke trodd på at kvikksølvet kunne være den sannsynlige årsaken til plagene de hadde levd med i årevis, sier Rønning-Aaby. Svekker kognitive funksjoner Rådgiver i Fagforbundet, Hermann Albert, står bak koordineringen av arbeidet med kvikksølvsaken. Ifølge ham dreier de aller fleste plagene seg om svekkelse av hjernens kognitive funksjoner. – Det kan være i forhold til hukommelse, konsentrasjon eller motorikk, sier han. Dette bekreftes av overlege Bjørn Hilt ved St. Olav Hospital i Trondheim. Han leder forskningsprosjektet som ble satt i gang av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i etterkant av de to Brennpunkt-programmene. Prosjektet la fram den første delrapporten i februar. Del to av rapporten skal ifølge planen være ferdig i løpet av sommeren. – I våre undersøkelser er det Foto: Per Flakstad HJELP OG STØTTE: Over hundre tannhelsearbeidere har tatt kontakt med Fagforbundet fordi de mener de har fått kvikksølvskader. Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning Aaby regner med at det blir enda flere. funn som taler i én retning. Mens vi ikke finner at tannhelsearbeiderne har mer av andre typer sykdommer, finner vi at de oftere har kognitive funksjonsproblemer enn det som er tilfelle i kontrollgruppen, sier Hilt. Følger opp Anne-Gry Rønning-Aaby sier at Fagforbundet foreløpig har fått inn over hundre saker, men at hun forventer at det blir flere. – Fagforbundet vil følge dette nøye opp i forhold til medlemmene, sier hun, og fortsetter: – Dersom sluttrapporten er like klar på årsakssammenheng mellom kvikksølveksponering og varige plager, er det mange som kan ha rett til erstatning, sier Rønning-Aaby, og legger til at saken har høy prioritet i Fagforbundet. Tekst: SANDRA LILLEBØ fbaargang2007 fbseksjonHEL