AKTUELT Fikk lærling fra Fagforbundet Seksualvennlig miljø Et temahefte om utviklingshemmede og seksualitet distribueres med denne utgaven av Fagbladet. Retten til privatliv og muligheten for et seksualliv er en viktig rettighet for alle. Ansatte som arbeider med utviklingshemmede, har en nøkkelrolle i å bidra til et seksualvennlig miljø. For at ansatte ved institusjoner eller tjenesteytere for mennesker med utviklingshemning skal kunne bidra til et seksualvennlig miljø, må arbeidsgiverne sørge for å utvikle en seksualpolitikk. Det forutsetter at alle ansatte må ta stilling til hva som er grunnlaget for et seksualvennlig miljø. Men hva er den enkelte ansatte komfortabel med å snakke om? Kan alle pålegges å jobbe med dette? Hvordan skal de ansatte få nødvendig fagkunnskap? Disse og en rekke andre viktige spørsmål blir belyst gjennom fagartikler og reportasjer som tar for seg erfaringer fra Skandinavia.    JD Da helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte Fagforbundet for å høre om NM i helsefagarbeid, ble hun landets første fadder for en lærling i det nye faget. Nå kan Brustad selv følge læretiden til første kull helsefagarbeidere. – Fagforbundet vil gi deg muligheten for selv å følge en lærling i dette faget. Helsefagarbeid skal binde sammen første- og andrelinjen i helsetjenesten, sa Kjellfrid T. Blakstad, leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial før Sylvia Brustad fikk overrakt den kommende helsefagarbeideren Marianne Søbakken. Fagforbundet sender nå stafettpinnen videre til lokalpolitikere og ledere i helseforetakene. Det må opprettes nok læreplasser til de FADDERORDNING: Helseminister Sylvia Brustad lover å besøke helsefagarbeiderlærling Marianne Søbakken på Elverum i løpet av læretida. kommende elevene i helsefagarbeiderfaget. – Lokalpolitikere må være med på å sikre at det blir nok læreplasser, sa Sylvia Brustad, og la til at hun har gitt denne meldingen videre i partiapparatet. Hun syntes fadderordningen var en god idé og gleder seg til å følge opp lærlingen. – På denne måten kan jeg følge tettere med på hva som skjer, sa Brustad. Tekst: MIKKEL KLEEFELD og MARIA WATTNE Slutter som direktør i UNN Full fart i rett hjem Rundt 70 medarbeidere i Arbeidstilsynet er nå i full gang med tilsyn i hjemmetjenestene. Tilsynene i mange av landets kommuner startet i februar og skal være avsluttet innen utgangen av juni. – Vi er svært spent på arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten, tre år etter forrige tilsynsrunde. Vi håper tiltakene kommunene da arbeidet med, har redusert de uheldige belastningene, sier prosjektleder Edle Utaaker i Rett Hjem. Hun opplyser at tilsynet vil ha full oversikt over situasjonen til høsten.    KES Knut Schrøder ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter som sykehusdirektør. Fagforeningsleder i Fagforbundet og hovedtillitsvalgt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Lill Vera Pedersen, sier hun fikk kaffen i halsen da hun fikk vite om oppsigelsen til den markante sykehusdirektøren Knut Schrøder. – Jeg gikk helt i gulvet da jeg leste om det, innrømmer hun. Men sier samtidig at hun respekterer hans avgjørelse og hans begrunnelse for avgangen. – Alle vi tillitsvalgte har hatt et godt forhold til ham. Vi kommer til å savne ham, sier Pedersen. Hun mener at ansvaret for dårlig økonomi for sykehusene ligger hos statsråd Sylvia Brustad, og syns det er kjempetrist at UNN mister en så sterk og samarbeidsvillig sykehusdirektør Det er ingen tvil om at det er en av landets mest markante sykehusdirektører som velger å kaste inn håndkleet. Knut Schrøder, som nylig fikk Den kongelige norske St. Olavs orden for sitt lange virke, er mest kjent for å sette pasienter og ansatte ved UNN i første rekke. Schrøder har vært en krass kritiker av millionkuttene i Helse Nord og helseforetaket UNN. Han har flere ganger advart mot at kutt vil få så store konsekvenser for pasienttilbudet at de ikke lar seg gjennomføre. Millionunderskuddene ved UNN er en evig hodepine, og i år handler det om å kutte 175 millioner kroner. Tekst: NINA HANSSEN, Aktuell Fagbladet 5/2007 > 29 Foto: Maria Wattne fbaargang2007 fbseksjonHEL