Slipp k ulturen inn Engasjerte frivillige sørger for at beboerne ved to sykehjem i Vestre Toten kommune får stimulerende opplevelser flere ganger i uka. Tekst og foto: MARIANNE MACDONALD En landsomfattende undersøkelse viste at det ikke er nok aktiviteter for de eldre på sykehjemmene, forteller Paul Ravlo, kultursjef i Vestre Toten. Sammen med omsorgssjefen og fylkeslegen tok han initiativ til prosjektet «Slipp kulturen inn». Målet for prosjektet er å aktivisere beboerne ved to av sykehjemmene i kommunen. – Det var viktig å få med oss både de pårørende og de ansatte. Vi ville ikke træ noe ned over hodet på dem. Derfor involverte vi dem i arbeidsgrupper sammen med prosjektlederen. Målet har hele tiden vært å skape en bedre hverdag for de eldre, å vitalisere dem og å gi økt trivsel, forteller Ravlo. Lokalt engasjement Prosjektleder Kari Håkerud er enig i at de ansatte er sentrale: – Det er utnevnt egne kulturkontakter på hver avdeling. Kulturkontaktene er et sentralt bindeledd. Gjennom dem får jeg tilbakemeldinger, de kommer med ønsker og forslag, og samarbeidet med dem gjør organiseringen mye lettere, forteller hun. For det er mye som skal organiseres. I løpet av ei vanlig uke er minst tre kvelder avsatt til kulturelle aktiviteter. Bidragsyterne er først og fremst lokale lag og foreninger. Kulturskolen kommer innom med en danseforestilling eller en teateroppsetning, hundeklubben har dressuroppvisning, eller gammelbilklubben tar de eldre med på kjøreturer i distriktet. – Jeg liker alt, forteller beboer Ruth Nordby. Spesielt satte hun pris på karnevalet som både de ansatte og beboerne kledde seg ut til. Trekkspillklubben er også en fryd å høre på når de kommer på besøk. System Aktivitetene organiseres ved hjelp av en aktivitetskalender som ligger på kommunens hjemmesider på nettet. Siden over 40 foreninger er involvert, er aktivitetsplanen forskjellig fra uke til uke. – Det var mange initiativ fra lokale interesserte før også. Men nå er det satt i system, og alle vet når de skal komme. På den måten har vi en jevn tilstrømning av tilbud for de eldre, forteller Håkerud. For det er viktig at aktivitetene skal være et tilbud, og ikke en plikt. – Vi lærer beboerne bedre å kjenne gjennom dette prosjektet. Du lærer veldig fort hvem som ikke vil være med når diakonforeningen holder andakt, for eksempel, sier kulturkontakt Elin Haugen. Resultater Prosjektet har gitt klare positive resultater for de eldre. – Vi merker at kultur er god medisin, sier Haugen. – Ofte er det første spørsmålet fra de eldre om morgenen om det er noen aktiviteter i dag. De snakker også gjerne lenge i ettertid om arrangementer vi har hatt. Dessuten er de pårørende mer til stede siden arrangementene også er åpne for dem. Prosjektet knytter lokalsamfunnet, pårørende og sykehjemmet nærmere sammen. > TOTEN-DOSE • Prosjektet ble startet høsten 2004, omfatter Gimle sykehjem på Bøverbu og Raufosstun sykehjem på Raufoss. Prosjektet er finansiert av fylkeslegen. • Hensikten er å øke aktivitetsnivået på sykehjemmene, og derigjennom bidra til bedre helse gjennom økt trivsel og velvære for beboerne. • Aktivitetene organiseres av lag og foreninger, samt frivillige og pårørende. • En ukeplan med oversikt over de forskjellige aktivitetene legges ut på nettet slik at pårørende og ansatte får oversikt. • Omsorgssjefen og kultursjefen i kommunen samarbeider om prosjektet, og det er opprettet en egen prosjektlederstilling. SPRER KULTUR: Grethe Solbakken (t.v.), Elin Haugen, Unni Hellerud og kulturkontakt Irene Hoff sørger for gode kulturtilbud for de eldre. 30 > Fagbladet 5/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL