et mangfold av aktiviteter som passer de fleste, og vi stiller krav. De får ikke utbetalt sosialhjelp før de møter oss og blir enige om et opplegg, sier Ringsrød. – Alle har drømmer, sier gruppeleder Karin Lysø. – Vi jobber tett opp mot deltakerne våre. Ja, vi sier deltakere, det er slutt på klienter og brukere. Ungdommen er deltakere i sitt eget liv. Vi har allmøter og oppfordrer alle til å si sin mening. På den måten kan vi bli enda bedre fagfolk, sier Lysø. – Vi slipper ikke ungdommene før vi vet at de klarer å stå på egne bein. Tidligere var det vanlig at sosialklienter ble henvist fra det ene kontoret til det andre. Nå samler vi alle løse tråder til én, forteller tiltakskoordinator og tillitsvalgt Randi Pedersen. – Vi får stadig bevis på at ungdommen lykkes etter at de har vært innom enheten. – Mange kommer på besøk    > FINGERNEM: Andre Jensen Ursin reparerer en av om lag 1200 pcer som kommer inn til enheten. Rundt 30 prosent blir reparert og gitt til skoler og barnehager, de andre blir destruert på en forsvarlig måte. Fagbladet 5/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonHEL