Ungdom med håp – For første gang er jeg blitt møtt med respekt fra hjelpeapparatet. Nå øyner jeg håp for framtida, sier Renè Michael Som liten gutt drømte han om å bli pilot. Etter videregående ble han syk og måtte søke sosialhjelp for å klare seg økonomisk. Det var ikke det han hadde forventet seg av livet. Men en litt udefinerbar sykdom satte ham ut av spill. Han ble sendt fra det ene kontoret til det andre og møtt av lite forståelsesfulle kuratorer som satt på andre siden av bordet. – Det var en forferdelig vandring. Alle saksbehandlerne hadde en dårlig dag på jobb, i alle fall opplevde jeg det slik. Forferdelig. De så ikke meg, de spurte ikke om hvordan jeg hadde det og hva jeg ville. Heldigvis er dette nå historie. Renè Michael Samuelsen jobber nå 20 prosent, blant annet på sentralbordet og ved å organisere ulike aktiviteter. Det innebærer at han må forhandle seg fram til gratis inngang for de unge sosialklientene som ikke har råd til å gå på kunstutstillinger eller å bowle. På rett vei Kenneth Lysaker, 24 år, er en av få som er blitt overført fra Nav arbeid. Der gikk han i tre år på ulike tiltak. I løpet av tre måneder ved Arbeid og kompetanse har han funnet ut hva han vil, og nå får han hjelp til å realisere sine drømmer. – Jeg skulle gjerne ha jobbet her på gjenbrukssentralen, men har fått beskjed om at det er umulig. Jeg har alltid drømt om å bli langtransportsjåfør. Om ikke lenge starter jeg med å ta sertifikat, og etter det håper jeg å få jobb, sier Kenneth. Han roser enheten for at de har klart å få ham på riktig spor. Samuelsen, 22 år. – Her får jeg gjort det jeg klarer og har lyst til. Noen dager setter sykdommen meg ut av spill, men jeg vet at de stoler på at jeg kommer tilbake. Jeg føler en trygghet som gjør at jeg skal klare dette. PRAKTISK ARBEID: Kenneth Lysaker skulle gjerne fortsatt å jobbe på gjenbrukssentralen, men nå satser han på å bli langtransportsjåfør. 34 > Fagbladet 5/2007 for å vise at de har fått jobb, en kjæreste, en baby, noe som er viktig i livet deres, noe de har lyst til å dele med oss. Suksess Og at de lykkes tror de skyldes mange faktorer, men ikke minst det de kaller interne tiltak, som skomakerverksted, gjenbrukssentral, grafisk verksted. Ringsrød reiser land og strand rundt for å fortelle om Trondheimsmodellen, og det er mange som kommer til Arbeid og kompetanse for å lære om hvordan de klarer å få unge sosialklienter tilbake i jobb. – Vi leker ikke arbeid. Ungdommen får prøve seg på reelt arbeid i for eksempel gjenbrukssentralen. I fjor tømte vi et stort kontorbygg for Trondheim kommune. Kommunens enhe- STILLES KRAV: Ungdommene må lage en handlingsplan over egne arbeidsoppgaver og møte opp til avtalt tid for å få sosialhjelp. ter fikk tilgang til å plukke ut møbler og inventar de hadde bruk for, og vi fraktet inventaret til deres nye kontorer. Resten ble først forsøkt gitt bort til frivillige organisasjoner, noe ble sendt til Estland, og resten står hos oss på Heimdal. Vi sørget også for at det som ikke var brukbart, ble forsvarlig kildesortert og kastet, sier Ringsrød. Det er ikke bare gjenbrukssentralen som er en ordentlig arbeidsplass, skomakerverkstedet sørger for at om lag 30 skobutikker i Trondheim får reparert sko. Tillitsvalgt Randi Pedersen forteller at alle ansatte ved Arbeid og Kompetanse jobber sammen, uavhengig av faglig bakgrunn. – Vi har alle noe å bidra med, sier hun og legger til at også deltakerne har sine tillitsvalgte. fbaargang2007 fbseksjonHEL