NM for yrkesfag Blir syk av dårlige ledere Dårlige ledere og forventningspress uten mulighet til å gjøre alle fornøyd, gjør at mange hjelpepleiere får psykiske lidelser. Den store studien av sammenhengen mellom arbeid og helse blant norske hjelpepleiere viser stor forekomst av problemer med angst og depresjon. Problemene er størst hos hjelpepleiere som møter forventninger som strider mot egne verdier. Rollekonflikter, dårlig ledelse, manglende veiledning og for få ansatte øker symptomnivået. Undersøkelsen om helse og arbeid blant hjelpepleiere ledes av Willy Eriksen, forsker ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Se artikkel side 36. JD Oslo ønsker åpenhet Sykehjemsetaten sendte nylig ut rundskriv til alle etatens rundt 6000 ansatte. Her ble tjenesteledere og ansattes mulighet til å ytre seg svært begrenset. Ivar Johansen (SV) reagerte og fikk flertall i Oslo byråd for et forslag om at sykehusetaten måtte trekke tilbake rundskrivet. – Byrådet har vedtatt en Vær åpen-plakat, opplyser Johansen. Oslo byråd understreker i sitt vedtak at alle kommunens medarbeidere, ifølge den vedtatte plakaten, kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Johansen syns det er bra at sykehjemsetaten nå må trekke tilbake rundskrivet, og at ytringsfrihet også skal gjelde i denne etaten. KES Til høsten er det NM for yrkesfag i Stavanger, og for andre gang omfatter mesterskapet også helsefagarbeidere. Framtidas arbeidskraftbehov krever storsatsing på rekruttering av ungdommer i årene som kommer, og nettopp NM i helsefag kan vise seg å bli et nytt og effektivt rekrutteringstiltak, leser vi på nettsidene til KS. Helseministeren kommer for å markere at NM er en rekrutteringsmulighet som er med på å styrke søkningen til helsefag i tillegg til at det bidrar til et bedre omdømme for helsesektoren. Foruten helseminister Sylvia Brustad kommer flere entusiastiske personer fra blant annet skoler, kommuner og helseforetak fra hvert fylke for å spre arbeidsmetoden i egne hjemfylker. Målet med konferansen er at flest mulig fylker stiller med egne lag, og at elever og lærlinger konkurrerer fram mot NM i helsefag som blir arrangert høsten 2008. Aksjon helsefagarbeider, Fagforbundet og Rogaland fylkeskommune er samarbeidspartnere om NM i helsefag. Må vise politiattest Etter 1. april i år må alle som blir tilbudt en stilling som innebærer at de skal arbeide med barn eller mennesker med utviklingshemning, bevise at de ikke har vært i politiets søkelys for seksuelle overgrep mot barn eller for besittelse av barnepornografi. Arbeidsgiver skal kreve politiattest før vedkommende blir ansatt. Dette gjelder både offentlige og private arbeidsgivere. Helsepersonell som yter private tjenester gjennom egen virksomhet, skal også legge fram politiattest. Denne skal legges ved meldingen som sendes kommunen eller det regionale helseforetaket om åpning eller overtakelse av denne typen virksomheter. KES KES KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 5/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL