NICARAGUA DEMOKRATISK LEDER: Visepresident i kooperativet på Finca Magdalena Felix Pedro Centeno har jobbet på gården i 30 år, og er valgt til å lede gården i to år. ferdig frukt Kandiske importører ville ha økologiske varer. Fortjenesten sank, men gårdsarbeiderne fikk helsa tilbake. Tekst: KRISTIN RØDLAND BUICK    Foto: KRISTIN OG GREG RØDLAND BUICK > Fagbladet 5/2007 > 59 Rett Midt ute i Nicaraguasjøen, bare et par timer unna San Juan del Sur, ligger øya Ometepe. Finca Magdalena er en av øyas største gårder, et kooperativ som produserer økologisk honning, kaffe, kokebananer, ris og bønner. I tillegg driver de en liten kafé med hengekøyeovernatting for reisende. Stor familie – Koopet er som en stor familie. Det gir arbeid og sosiale goder til mange mennesker. Før revolusjonen var vår økonomi svært vanskelig, forteller Felix Pedro Centeno, valgt visepresident i Cooperativa Carlos Díaz Cajina. Centeno har jobbet på gården i over 30 år og har kjent forandringene på kroppen. Under sandinistrevolusjonen i 1979, ble mange av de store gårdeierne i Nicaragua jaget fra eiendommene sine, og gårdene ble gitt tilbake til bøndene. Finca Magdalena har vært drevet som kooperativ siden. Rettferdig produksjon På slutten av 80-tallet startet kanadiske Fair Trade-organisasjoner å importere varer fra Finca Magdalena. Nå er gården godkjent av paraplyorganisasjonen FLO, Fair Trade Labelling Organisation International. FLO garanterer for god handel mellom småprodusenter i u-land og forbrukere i mottakerland som Norge. > COOPERATIVA CARLOS DÍAZ CAJINA • Kooperativet ledes av et valgt styre på fem arbeidere, hvorav to kvinner. • Styret tar løpende beslutninger om drift av gården og sørger for at profitten deles likt. • 25 arbeidere har ansvar for ulike deler av driften. • Kooperativet holder 200 mennesker med basishusholdning, enkle boliger, helsetilbud og utdanning. Arbeiderne tjener ca. 35 cordoba om dagen (gjennomsnittslønn i Nicaragua). fbaargang2007 fbseksjonHEL