Innbringende lotteri i Hordaland Fagforbundet Hordaland er engasjert i arbeidet med Fagforbundets barneby. På fylkesårsmøtet arrangerte de lotteri og samlet inn 120.000 kroner. – Dere viser solidaritet i praksis, jeg blir imponert og nesten rørt når jeg møter et slikt engasjement, sa Britt Aasegg fra SOS-barnebyer da hun mottok sjekken på 120.00 kroner. Medlemmene hadde selv laget mange av de flotte premiene. Nestleder Haldis Revheim sto for store deler av det praktiske arrangementet, og hun var også den som fikk gleden av å overrekke pengene. Pengene er samlet inn ved at tillitsvalgte fra hele fylket har solgt lodd i fagforeningene.    GJ Blir du med barnebyen i to år til? I løpet av våren kommer de første medlemmene til å bli kontaktet av SOS-barnebyer med spørsmål om de vil være med å støtte Fagforbundets barneby i Angola i ytterligere to år. Det begynner å nærme seg to år siden vi vedtok dette prosjektet på landsmøtet, og dermed begynner de første avtalene å løpe ut, sier 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet. Til nå har vi samlet inn 11,5 millioner kroner. Vi skal samle inn i alt 18 mill. så det er et stykke igjen, sier hun. Det er lett å bli med for en ny periode. Du kan gå inn på hjemmesiden, finne knappen for Fagforbundets barneby og svare ja til å bidra videre elektronisk. Alle bidragytere vil dessuten få brev om dette, og så mange som mulig vil bli kontaktet på e-post og telefon. – Jeg håper at så mange som mulig blir med for en periode til, oppfordrer Gerd Kristiansen. 1602 44 17313 0    0    0    0    0    0    0    _    _    _    _    _    _    _    _    3    4    0    0    _    Mottakers kontonummer KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: 50,pr mnd via avtalegiro 100,pr mnd via avtalegiro 200,pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 GJ 66 > Fagbladet 5/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonHEL