INNHOLD > Foto: Heidi Steen 8    TEMA: Slipp barna løs 14    Med vårsola kom lønnstillegget 16    Fem dager, fem jobber 20    PORTRETTET: Han som våger 35    Miljøbevisst fritid 47    Overskudd til mer enn jobb 48    FOTOREPORTASJEN: Gatelangs i Paris 54    Rettferdig frukt 62    Blir du med barnebyen i to år til? 63    Minneord over Arne Born FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 34 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Skaper ny underklasse 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Med hue i motoren 27–34    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Ny jobb hver dag Hva gjør man når det ikke fins noen hele stillinger å søke på? Som Kristin Hatlestad fra Kristiansand: tar fem forskjellige 20-prosentstillinger. 16 > Barn lærer barn Flere tusen barneklubber i Nepal bruker gateteater for å lære folk hvor galt det er å misbruke barn. Viktigheten av å ta utdanning er et annet budskap de formidler, i et land hvor 66 prosent er analfabeter. 32 > 2 > Fagbladet 5/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Foto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonKIR