KVALITET I BARNEHAGENE TEMA Slipper barna løs Alle barn som vil, skal få barnehageplass i løpet av året, sier regjeringen. Hva slags tilbud er det vi slipper ungene våre løs i? Tekst: EVEN TØMTE Foto: TOM BENJAMINSEN Ut fra et rekkehus i Brinkveien i Tromsø myldrer et virvar av unger i fargerike kjeledresser. Hoiing og barnelatter flyter ut i marssola. Her og der tusler en voksen omkring og prater med barna. Ungene virker mer interessert i journalistene som har kommet på besøk. – Kom, skal jeg vise deg hvor jeg bor, sier en pjokk og traver av gårde langs bilveien uten å vente på svar, bort fra barnehageområdet. – Kan du gå hjem mens du er her i barnehagen, da? – Ja, da. Vi bor i den samme veien, skjønner du, forklarer han. – Kan du gå inn i huset ditt også? – Nei. Ikke inn. På veien blir gutten avskåret av postbilen. Han stopper for en prat. Flere av barna stormer ut i veien og flokker seg rundt den røde bilen mens de framfører høylytte krav om gummistrikker. Postmannen deler rund- håndet ut før han setter seg inn og starter motoren igjen. Ungene trekker fornøyd i sine strikker, og en stakket stund glir jeg ut av rollen som nøytral observatør og formaner dem om ikke å la seg meie ned av bilen. De ansatte i barnehagen ser ubekymret ut. Biler og veier er ungene vant til. hvor langt de kan gå. Det kan være vi må innsnevre området litt enkelte dager. Om sommeren er de over alt. Brinken barnehage er en værbitt veteran. Barnehagen ble startet for 29 år siden av foreldre i nabolaget, stort sett ansatte på sykehuset som ikke hadde noe sted å gjøre av ungene. Lokalet er en vanlig rekkehusleilighet, uten gjerde, med dør rett ut mot den rett nok lite trafikkerte veien. De bestemte seg for ikke å se på det som noe problem. Etter hvert har de gjort en dyd av en nødven- Som den eneste barnehagen i Tromsø, har ikke Brinken noe gjerde. I stedet slipper de barna fritt rundt i boligfeltet, som beitedyr. Så langt har ingen forsvunnet. gjerde, har du ikke noe gjerde å rømme over.» ODD ARILD KNUTSEN – Har du ikke noe gjerde, har du ikke noe gjerde å rømme over. Det handler også om å gjøre barnehagen så attraktiv at ungene ikke vil stikke av, sier assistent Odd Arild Knutsen. – Vet barna hvor langt de har lov til å gå? – Sånn omtrent. Vi lager avtaler om dighet. Det manglende gjerdet er en viktig del av barnehagens pedagogiske tenkning. Reglene viser seg å være ulike for de forskjellige barna. Ikke alle kan gå like langt. – Blir ikke det urettferdig? Knutsen drar på det. – Barna er vant til det. Hva er rett-    > «Har du ikke noe Fagbladet 5/2007 > 9 fbaargang2007 fbseksjonKIR