DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! Tlf: 23 06 44 31 dinjournalist@fagforbundet.no etterpå og som har «silt» ut hva de syns det var vits i å ta opp. Medarbeidersamtale mellom to som «ikke har god kommunikasjon» kan bli en utfordring for begge. På den andre siden kan medarbeidersamtalen kanskje bli en situasjon der dere kan finne en bedre tone og rydde opp i eventuelle misforståelser? Erfaringer viser at det er lite vond vilje, men mange misforståelser i arbeidslivet. Du må forberede deg godt og tenke igjennom hva du mener det er verdt å ta opp og på hvilken måte. Medarbeidersamtaler har vært undersøkt og diskutert i mange sammenhenger. En ny spørreundersøkelse viser at over halvparten av deltakere i medarbeidersamtaler var misfornøyd med samtalen. Dette fordi ting de hadde blitt enig med lederen om ikke ble fulgt opp. Undersøkelsen ble gjort i offentlig og privat sektor blant 4000 ansatte. En annen side ved dette temaet, er at mange ledere ikke har god nok opplæring i hvordan de skal gjennomføre en medarbeidersamtale på en god måte. Gjennomført på en god måte og av en flink leder, kan medarbeidersamtaler være ett av flere virkemidler for å skape et godt arbeidsmiljø. @Gunlaug Strønen www.fagbladet.no 26 > Fagbladet 5/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Unødvendig papirmølle Hvorfor kan ikke hele betalingen på sykehjemsopphold trekkes fra trygden, undrer en pårørende. Min kone er på sykehjem, med gode mennesker som gjør en topp jobb, ofte under vanskelige forhold, skriver mannen og fortsetter: En gang i året blir jeg bedt om å sende inn kopi av min kones skatteoppgjør og likning for foregående år. Ut fra disse papirene beregnes en sum – «betalingsgrunnlag» – som så blir utsatt for kommunal regnskapsteknikk på høyt nivå og fratrekkes 25 prosent på noe, 75 prosent på noe og 15 prosent på noe annet. Dermed får tallkunstnerne fram en sum som min kone kan disponere. Dette trekkes fra nettoinntekt, og svaret blir «månedlig oppholdsbetaling». Betalingen blir fastsatt til 7130 kroner som skal innbetales ved at min kone trekkes 6523 kroner av trygden. I tillegg får vi hver måned krav på restbeløpet, i vårt tilfelle 607 kroner som jeg må bruke bank eller post for å betale. Papirmølle Oslo-mannen skriver videre at et slikt krav får alle pensjonister på sykehjem. Men vi må jo undres: Hvorfor alle disse blanketter, alle disse posteringer i offentlige regnskap, hvorfor disse enkelte giroer å passe på at alt blir betalt, med varsel om gebyr om det ikke blir gjort i tide? Hvorfor trekkes ikke hele beløpet fra trygden? For IRRGANGER: Det er vanskelig å forstå offentlige regler for betaling av sykehjemsopphold. Autogiro kan være en praktisk løsning. pensjonisten blir det jo ett fett. Kanskje kunne det offentlige spare noe her, og heller bruke pengene et sted hvor de trengs. Alt dette er nok i henhold til regler og lover, men hvorfor er disse slike tilsynelatende dumme, arbeidskrevende og fordyrende for alle. Jeg har henvendt meg til funksjonærer, politikere og en avis, men svarene blir enten «slik er loven» eller «god dag mann, økseskaft» eller ingenting. Er det mulig at Fagbladet, som min kone fortsatt får, kan skaffe et svar? spør pensjonisten. Ekstra inntekter Trond Jensrud, fraksjonsleder for Ap i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune, forklarer: – En betaler 85 prosent av det en får utbetalt fra folketrygden til syke- hjemsopphold, her 6523 kroner. Det er dette bydelen har lov til å trekke. Videre skal det også trekkes av tilleggspensjon og andre inntekter, i dette tilfellet 607 kroner. Slik reglene er i dag, kan ikke bydelen trekke mer enn de gjør, opplyser Jensrud. Han ser det kan være grunn til å ta det opp politisk. Da må trolig forskriften for sykehjemsbetaling endres. Den er fastsatt sentralt, og ligger utenfor det bydel og kommune har noe med. Avtalegiro – Men det fins en praktisk løsning som bestillekontoret i Stovner bydel anbefaler: Ta med neste giro til banken og få dem til å opprette autogirotrekk. Det er enklere enn å endre statlige forskrifter, sier Trond Jensrud. Tekst: MONICA SCHANCHE Illiustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR