SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Nytt verktøy Forslaget til ny kulturlov kan brukes aktivt av forbundets medlemmer for å sikre at kommunene satser på kulturtilbud. 29 > Ungdomssignatur Ungdom signerer sin egen fritid og får mulighet til å realisere kreative ideer gjennom kulturprogrammet Signatur i Bergen. 30 > Kommunikasjon Når over 60 prosent er analfabeter, er gateteater et effektivt virkemiddel for å få fram budskapet om barns rettigheter i Nepal. 32 > Møter de rødgrønne 62 millioner kroner er for lite til å gjennomføre kompetanseplanen for barnehagene. Planen ble lagt fram av kunnskapsminister Øystein Djupedal på et seminar på barnehagedagen 20. mars. Arbeidstakerorganisasjonene i barnehagesektoren er glad for kompetanseplanen, men mener 62 millioner er for lite til å gjennomføre strategien. Fagforbundet har avtalt et møte med den rødgrønne fraksjonen i stortingskomiteen i løpet av mai for å gjennomgå målene i kompetanseløftet for de barnehageansatte. MoS Må vise politiattest Etter 1. april i år må alle som blir tilbudt en stilling som innebærer at de skal arbeide med barn eller mennesker med utviklingshemning, bevise at de ikke har vært i politiets søkelys for seksuelle overgrep mot barn eller for besittelse av barnepornografi. Arbeidsgiver skal kreve politiattest før vedkommende blir ansatt. Dette gjelder både offentlige og private arbeidsgivere. Helsepersonell som yter private tjenester gjennom egen virksomhet, skal også legge fram politiattest.    KES Minister tok styringa Lastebiler og barn passer dårlig sammen i trafikken. En kampanje skal lære skolebarn tryggere oppførsel ute i gatene. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet trafikksikkerhetskampanjen «Barn i trafikken» på Møllergata skole i Oslo. Hensikten med den nordiske kampanjen er å gjøre barn på tredje og fjerde klassetrinn i barneskolen tryggere i trafikken, blant annet ved å lære barna hvordan de skal forholde seg til lastebiler. «Barn i trafikken»-lastebilen var kjørt inn i skolegården. Samferdselsministeren klatret opp i førerhuset, der hun fikk en kort introduksjon som hun besto, opplæringen førte i alle fall til et diplom. Vink til sjåføren Både Navarsete og elevene lærte at blindsonene rundt en lastebil er store, større enn de fleste er klar over. Markører var også plassert ut rundt kjøretøyet, markører som viste elevene hvor nær du kan gå før sjåføren ikke lenger klarer å se deg. Et tips er å vinke til sjåføren. Vinker han tilbake, kan han fremdeles se deg. I tillegg til praktisk opplæring, får elevene teoretisk undervisning. Opptil 60 skoler og 3000 elever får i år besøk av «Barn i trafikken»-lastebilen. I løpet av våren turnerer kampanjen i Oslo, Akershus og Østfold, og fortsetter kanskje andre steder i landet. «Barn i trafikken» er et initiativ fra virksomheter med tilknytning til transportbransjen. Tekst og foto: HEIDI STEEN Fagbladet 5/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKIR