AKTUELT LÆRLINGER: Steinkjer er blant de flinkeste i Nord-Trøndelag når det gjelder å skaffe læreplasser. Her datalærling Per Jørgen Knutssøn – Tar innersvingen på LO – LO står i fare for å bli satt på sidelinja når det gjelder fagopplæringen. Hvis ikke LO får fingeren ut, tar Arbeiderpartiet innersvingen på LO, sier Kristian Tangen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet. Hvem blir årets vinner- kommune? Barne- og likestillingsdepartementet inviterer for femte år på rad kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber til å nominere årets barne- og ungdomskommune. Formålet er å stimulere til enda bedre barne- og ungdomspolitikk i kommunene. Vinneren skal være en kommune som har utmerket seg ved å gjøre et spesielt godt arbeid for å bedre oppvekstmiljøet. I juryen sitter blant annet Ungdom & Fritid. Eidskog ble kåret som den første kommunen i 2003. Året etter fikk Bjugn prisen, mens Ski fikk den i 2005 og Vågå i 2006. Frist for innsending av forslag er 15. juni. Les mer om de praktiske detaljene på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider www.regjeringen.no/nb/dep/bld. html?id=298 Kilde: www.ungogfri.no Kunst- og kultursenter til Bodø Høgskolen i Bodø får Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Det skal være et nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, videregående opplæring, høyere utdanning og barnehager. – Regjeringen ønsker å styrke kunst og kultur i opplæringen, derfor oppretter vi dette senteret. Ved å legge det til en forskningsinstitusjon får senteret faglig forankring. Høgskolen i Bodø har bred og solid fagkompetanse i kunstfag og god erfaring med å samarbeide med offentlige aktører, nærings- og kulturliv, sier statsråd Øystein Djupedal. Ifølge Tangen følger ikke LO opp vedtaket fra den forrige LOkongressen om å lovfeste læreplasser. Han peker på at Arbeiderpartiets landsmøte nylig vedtok en rekke tiltak for å øke antall læreplasser. Mange unge opplever ikke å få fullført utdanningen sin på grunn av mangel på læreplasser. Både i LO og på venstresiden øker derfor presset om sterkere virkemidler for å få til flere plasser. Krav til anbydere I landsmøtedokumentet «Kunnskap og fellesskap» går Ap inn for å utrede en sterkere rettighetsfesting av lærlingplasser. Videre mener landsmøtet at lærlingtilskuddet til arbeidsgiverne må økes. Redusert arbeidsgiveravgift og en gjeninnføring av kvalitetssikringstilskuddet bør vurderes. Videre bør det kunne stilles krav til at bedriftene er lærebedrifter ved offentlige anbudskonkurranser, sier dokumentet. Sterk utålmodighet – Heller ikke Ap foreslår et lovvedtak. Jeg tror flertallet på LOkongressen ønsket flere læreplasser, ikke en lovparagraf. Forbun- dene er mer opptatt av realiteter enn av formaliteter, hevder LOsekretær Tor Arne Solbakken. Han kan vanskelig se for seg hvordan dagens frivillige samarbeidsordning om lærlinger kan gjøres om til et lovpåbud. – LO-kongressens vedtak om lovfesting av læreplasser må tolkes som en sterk utålmodighet, heller enn en reell strategi for å få flere læreplasser, sier Solbakken. Solbakken har mest tro på høyere lærlingtilskudd, holdningsendring i kommunene og å jobbe opp mot politiske myndigheter. Tekst: VEGARD VELLE Forbrukerrådet ber foreldre kreve SFO-regnskap Forbrukerrådet mener foreldre må kunne be kommunene legge fram en selvkostberegning for foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (SFO). Ifølge opplæringsloven kan kommunene kreve at foreldre dekker utgiftene til SFO, men heller ikke mer. Ifølge en rundspørring Kommunal Rapport har gjort, lager de færreste kommuner et regnestykke som viser hvilke utgifter som er lagt inn i foreldrebetalingen for SFO. Oslo, som for noen år siden ble dømt til å betale tilbake for mye innkrevde SFO-avgifter til foreldrene, kan ikke legge fram en selvkostkalkyle. Forbrukerrådet får støtte fra Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring (NKK).    MoS MoS 28 > Fagbladet 5/2007 Foto: Leif Arne Holme fbaargang2007 fbseksjonKIR