Kultur med ungdomssign Ingeborg har tid, sted og penger. Har du ideen? I Åsane senter finner du kulturkontoret som hjelper deg Kulturkonsulent Ingeborg Tysnes ved Arna og Åsane kulturkontor i Bergen. Tekst: MONICA SCHANCHE – Vi ønsker å gi unge fritidstilbud på egne premisser, forteller kulturkonsulent Ingeborg Tysnes ved Arna og Åsane kulturkontor i Bergen. Mulighetene for unge mennesker i bydelen er listet opp i et kreativt lite hefte som ungdom i bydelen selv har laget. Jeg kan bidra med råd, veiledning, penger og lokaler, men ungdom- mene må bidra med ideene. Det er jo de som vet hva de vil holde på med, sier hun. Et eksempel er en guttegjeng fra Arna som har fått støtte til å starte kurs i break- dance. Kriteriet er at du er over 13 år og at prosjektet involverer bydelsungdommer. Kjapt svar Det mest populære i Bergen kommunes nye ungdomssatsing «Signatur» er Kjapt svar. Ungdom som ønsker å realisere en ide, kan søke om opptil 5000 kroner, og de får svar innen en uke. Kulturkontoret i Arna og Åsane har satt av 200.000 kroner til ordningen. Flere av bydelsungdommene har allerede fått nytt musikkinstrument og mulighet til å utgi sin første cd, forteller ungdomsansvarlig Ingeborg Tysnes og kultursjef John Kristian Øvrebø. Kulturdager 20 minutter med buss fra Bergen sentrum, midt inne i Åsane kjøpesenter, finner vi kulturkontoret. Det er siste innspurt før en ti dager lang kulturfest i Arna. Plateslipp av unge rockere, premiere på musikalen Disco inferno, jubilerende kor og orkester, skuespill, historier, utstillinger og flamenco er bare et knippe av aktivitetene som skal på plass til kulturdagene. John Kristian Øvrebø og Ingeborg Tysnes har møte med de to 18-åringene og rockeartistene Even Mjelde (gitar) og Torkel Moen Thune (trommer) som er trukket aktivt med i planleggingen. På konserten lørdagskvelden blir de å finne på en fem timers «ArnaRock» i en stormønstring av lokale band fra bydelen. Oppsøkende – Å involvere ungdommene direkte er den grunnleggende måten vi arbeider på, sier John Kristian Øvrebø. Han samarbeider nært med ungdomsrådet og et stort knippe frivillige organisasjoner. Hvordan de får tak i ungdommene? – Skriftlige lapper duger ikke. Vi går ut på skolene og snakker med elevene. Da finner vi de engasjerte sjelene, forteller Jon Kristian Øvrebø og Ingeborg Tysnes. De samarbeider nært med andre kulturkontor i byen, og har etablert faglige nettverk på tvers. – Kulturkalenderen er det viktigste vi lager her. Den viser mulighetene for aktivitet i de to bydelene Åsane og Arna. Forsideillustrasjonen er laget 30 > Fagbladet 5/2007 Foto: Monica Schanche    Foto: Jon Kristan Øvrebø fbaargang2007 fbseksjonKIR