FIKK PRISEN: Like etter premiereforestilling på «Disco inferno» fikk Arna Musikkteater ungdomsprisen for Arna og Åsane 2006. Nytt kulturhus I dag rommer kulturkontoret i Åsane bl.a. kunstskole for barn, liten amfisal og øvingslokale for musikk. Et rom fri for møbler, med speil og et ok gulv, er det mest populære. Her holder Åsane ballettskole til med 200 elever, ungdom holder dansekurs, og det er seniortrim og aerobic for utviklingshemmede. Flere av rommene er preget av mange års bruk. Senioruniversitetet leier lokaler her, men har trangt om plassen. Ungdomsklubben trenger også større plass. – Vi håper mye av dette løser seg når vi får nytt kulturhus, sier kultursjef John gende, fremmer psykisk helse og har en verdi i seg selv. «Bli god til å være deg» er et av kurstilbudene som vi har fått gode tilbakemeldinger på fra unge jenter som sliter litt, forteller Øvrebø. Planer viktig Kultursjefen i Arna og Åsane har stor sans for at kulturbyråden i Bergen legger vekt på et bredt spekter av kulturplaner. – Planer er nødvendig for at politikere skal kunne prioritere. Mange ønsker å gjøre noe i forhold til kultur, Kristian Øvrebø. Han er glad for at de er kommet med på kommunens kulturarenaplan. Nå venter han på konkrete bevilgninger. Planen er at utbygging av nytt kulturhus skal starte i 2010. På ønskelisten står kultursaler, bibliotek, kulturverksted for blant annet barn og unge og muligheter for kulturskolesenter og samlokalisering med andre offentlige tjenester. men vet ikke helt hva. Da er det bra med en kulturplan som kan gi en retning, og økonomiske midler som følger med. Før sommeren skal det også komme en ny amatørkulturplan, opplyser han. – På kulturkontorene har vi skaffet mye av grunnlagsmaterialet til kommunens planarbeid. Mye arbeid ligger bak, men det gir god avkastning. Når det gjelder den nye kulturloven som er lagt fram, hadde det vært gunstig å få inn et plankrav også i den, mener John Kristian Øvrebø. Kultursjef John Kristian Øvrebø ved Arna og Åsane kulturkontor i Bergen atur etter en malekonkurranse blant elevene på Garnes videregående skole, forteller Øvrebø. Signer din egen fritid Bergen kommune er ute med ny kulturplan for ungdom. «Signatur» lover bedre muligheter for ung kreativitet. En ungdommelig kortversjon deles ut på ungdomsskoler og videregående skoler. Nå blir ungdom i større grad sett på som en ressurs. Tidligere måtte vi mer legitimere med sosial problemadferd for å få midler til kulturfaglige tiltak. Nå kan vi lettere få kulturmidler til ungdom på kulturens egne premisser, forteller Øvrebø og Tysnes. Kultur med egenverdi Kulturkontoret får også storbymidler fra Barne- og familiedepartementet. I disse dager har byrådet innstilt på at de skal få 300.000 kroner til fritidsklubbene i Arna og 450.000 til prosjektet Arena i Åsane. – Vi samarbeider også tett med avdeling for psykisk helse i Åsane bydel. Vi har stor glede av dette samarbeidet, og vi blir gitt frie rammer. De ser at kultur både kan virke forebyg- Eget ungdomsblad • Et magasin av og for ungdom. • Etablert i 2006 i Åsane bydel. • Mål: Gi bydelens ungdommer en kreativ kanal for fri utfoldelse. – Ungdommene har jobbet knallhardt for å gi deg spennende reportasjer, undrende tekster, tøffe fotografier og kreative ord, skriver den unge redaktøren Marte Ingul i første utgave, og drysser karameller til redaksjonen som for første gang har kastet seg ut i rollen som journalister, fotografer og illustratører. Og til Ingeborg Tysnes og John Kristian Øvrebø som fant noen blankpussede penger til dette prosjektet. Den unge redaktøren er selv en dyktig fotograf. Bilder hun har tatt som fredskorpsdeltaker fra India, pryder veggene på kultur- kontoret. Foto: Monica Schanche fbaargang2007 fbseksjonKIR