Lærerik gatevold Klask! En kraftig ørefik sender jentungen i bakken. Ørefiken skal lære barnet å godta seksuelt misbruk. Tekst og foto: HEIDI STEEN Lyden av klasket overdøver bråket fra hundrevis av bilmotorer og bilhorn. Jentungen på 10–12 år ligger fremdeles på bakken, arbeidsgiveren står truende over henne. Heldigvis er dette bare et ti minutters skuespill, et gatedrama, spilt av barn og ungdom. Formålet er å hindre at tusenvis av barn i Nepal utsettes for seksuelle overgrep. I fattige land fins barnearbeidere. 56.000 barn i hovedstaden Kathmandu i Nepal er barnearbeidere som bor hos arbeidsgiveren. Der jobber de som hushjelp eller barnepasser, ofte under uverdige forhold. Er barna heldig, har de en madrass å sove på i arbeidsgiverens hus. Tallene er fra ILO (FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet). Offisielle tall klarer aldri å fange opp alle, altså er tallet høyere. Enda verre er det at de offisielle tallene forteller at 54 prosent av disse barnearbeiderne på 8–16 år blir seksuelt misbrukt av arbeidsgiveren. Gatedramaet fortsetter rett inntil hovedgaten midt i den fattige bydelen Chabahil Chowk. Rundt ligger eksosen lav, en fattigslig, gammel dame sitter på bakken og griller mais for salg, en gammel mann sover bortenfor. Han er hjemme. 200 små og store står og lytter oppmerksomt på hva de unge formidler. – Det er ikke lov å slå. Det er ikke lov å misbruke barn fysisk. Ett av barna spiller en voksen som griper inn og stopper mishandlingen. Han forteller barnet og overgriperen om forbud og rettigheter på en enkel måte. Humoristiske setninger kommer også, publikum ler. Forhåpentligvis vil dagens ørefik og forestilling bedre enkelte barns hverdag. Analfabetismen ligger på 60 prosent i Nepal, opplyser myndighetene. Ifølge journalistene er den 66 prosent. Barnearbeid er forbudt – på papiret. Det hjelper ikke å skrive om det i avisen, så lenge mange ikke kan lese. Å bruke kroppsspråket for å opplyse innbyggerne, er derfor veldig utbredt i Nepal. De mange barneklubbene, bruker gatedrama for å fortelle barn og voksne om alvorlige problemer: seksuelt misbruk, alkoholisme, narkotikamisbruk, vold i hjemmet. Viktigheten av utdanning er et annet viktig tema. To tenåringer banker på enda en dør på en av de falleferdige rønnene i fjellandsbyen Mude. Det er mai måned, det er skolestart. Bank, bank. – Hvorfor går ikke barnet ditt på skole? – Hun må hjelpe til i hjemmet. – Hvis barnet ditt får gå på skole, kommer vi hit etter skoletid og hjelper henne med husarbeidet. Ved siden av gatedrama, er disse dør-til-dør-aksjonene et annet virkemiddel barneklubbene benytter seg av for å få foreldre til å innse hvor viktig utdanning er. > REDD BARNA NORGE Save the Children Norway har prosjekter for 451.000 barn i 22 distrikter i Nepal. Etablert i Nepal i 1984. Stått bak opprettelsen av tusenvis av barne- og ungdomsklubber i samarbeid med lokale organisasjoner. 32 > Fagbladet 5/2007 KOMMUNIKASJON: Gateteater er effektivt når hele 66 prosent av Nepals innbyggere ikke kan skrive og lese. fbaargang2007 fbseksjonKIR