Overskudd til mer enn jobb En småbarnsmor og en bestemor – to kvinner i hver sin fase i livet. Småbarnsmoren er parkeringsbetjent, bestemoren renholder. Begge jobber sekstimersdag. Tekst og foto: GRETA DALEN – Etter at vi startet med sekstimersdagen har jeg mer overskudd og ser for meg muligheten til å stå lenger i jobben, forteller renholder Gunnhild Haugen (60 år). – Kortere arbeidsdag gir meg mer tid sammen med ungene. Nå slipper jeg å stresse for å levere ungene i barnehagen, og jeg er heller ikke den som leverer først og den siste som henter ungene, forteller Vibeke Hagen i Trondheim Parkering. Prøveprosjekt Trondheim Parkering (TP), et kommunalt foretak, innførte prøveordningen i fjor sommer, i første omgang for ett år. 20 parkeringsvakter er tatt ut i forsøket, det er ikke tilført ekstra midler, omorganisering av turnus og pauser fører til mer effektive arbeidsdager. – Det er for tidlig å si noe om vi har redusert sykefraværet. Men vi har langt flere tilfredse arbeidstakere, og vi har mottatt signaler på at flere sier det er lettere å komme tilbake i full jobb etter endt sykmelding, sier seksjonsleder Anne Grete Kotsbakk i Trondheim Parkering. Det rødgrønne flertallet i Trond- GOD LØSNING: Parkeringsbetjentene Robert Haugen, Nann Olsen og Vibeke Hagen i Trondheim Parkering har fått et bedre arbeidsliv og mer fritid etter at de startet med sekstimersdagen i juli i fjor. heim bystyre sørget for å innføre et toårig forsøk om sekstimersdag for om lag 85 av kommunens 350 renholdere. Forsøket er tilført ca. 5,8 millioner kroner, og målet er å senke sykefraværet samt å minske belastningen for renholdere. Grundig evaluering – På forhånd hadde vi mange møter og stor deltakelse fra ansatte og tillitsvalgte. Vi ønsker å se om vi kan måle positive effekter av å fordele arbeidsoppgavene jevnere over en arbeidsdag fra klokka 06.00 til 18.00, sier fagansvarlig Øivind Johnsen i Trondheim Eiendom. De to forsøksprosjektene ble nylig presentert for LO og Fagforbundet sentralt. – Dette er gledelig. Endelig får vi forsøk med sekstimersdagen i offentlig sektor. Flere års kamp gir resultater. Kortere arbeidsdag er bedre for arbeidstakerne, nå går det an å stå i full stilling i stedet for å gå ned i stillingsandel og tape lønn og pensjon. Jeg syns også det er betryggende at begge forsøkene blir grundig evaluert slik at mange kan ta lærdom av resultatene, konkluderte seksjonsleder Kjellfrid Blakstad i Fagforbundet. Begge forsøkene i Trondheim blir grundig evaluert. Psykologisk institutt ved NTNU og Sintef skal intervjue de berørte partene. I tillegg skal de følge seks renholdere gjennom hele perioden samt at de vil ha kontrollgrupper for å måle resultatene. Fagbladet 5/2007 > 47 fbaargang2007 fbseksjonKIR