BARE SPØR!    Redigert av EVEN TØMTE Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKEPLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 5/2007 Hvor mye kan jeg jobbe etter fylte 70 år? Skal ikke loven beskytte henne? SPØRSMÅL: For cirka et år siden ble min kollega sykmeldt fordi hun måtte foreta en operasjon. Det viste seg at det som egentlig skulle være en grei operasjon, ble veldig komplisert, og hun måtte opereres flere ganger. Hun har nå gitt beskjed om at hun må reopereres igjen for å kunne bli bedre. Hun vil derfor bli borte en god stund til. Hun har vært sykmeldt i ett år, og jeg har skjønt på avdelingslederen vår at det vurderes å si henne opp. Her er det snakk om en kollega som virkelig jobber for å bli frisk igjen og som har et stort ønske om å beholde jobben sin. Er virkelig loven slik at arbeidsgiveren kan si henne opp slik situasjonen er? Hilsen en som ønsker å få en god kollega tilbake SVAR: Arbeidsmiljøloven (aml) §15-8 sier at en arbeidstaker er vernet mot oppsigelse på grunn av sykdom i de første 12 månedene. Likevel er det ikke slik at arbeidsgiveren automatisk kan si opp vedkommende når dette året er gått. En oppsigelse krever saklig grunn og må vurderes etter de vanlige regler for oppsigelse (aml §15-7). Arbeidsgiveren plikter å vurdere sykdomsbildet til din kollega, for eksempel om det er utsikt til bedring og om det er tilrettelagt for henne på arbeidsplassen ( aml § 4-6). Det må også foretas en avveining mellom de ulempene det vil være for bedriften om din kollega fortsetter å være ansatt kontra den belastningen det blir for henne å miste jobben sin nå. Dersom arbeidsplassen din er en IA-bedrift, vil det også være aktuelt å vurdere om elementer knyttet til denne avtalen er fulgt opp. Din kollega bør kontakte tillitsvalgt. Det vil være en fordel dersom det blir en dialog med arbeidsgiver angående saken så tidlig som mulig. Thrine Skaga SPØRSMÅL: På Bare spør-sidene i Fagbladet nr. 3/2007, var det et spørsmål om hvor mye man kan jobbe som pensjonist uten å få trekk i pensjonen. Dette trenger en oppfølging. Hvor mye kan man jobbe etter fylte 70 år uten at det får betydning for den pensjonen man mottar fra offentlig pensjonskasse? Vil det være en prosentvis avkorting på pensjonen i forhold til antall timer pensjonisten har vært i jobb, eller vil hele pensjonsbeløpet bli borte? Dersom det er slik at medlemmer mister sin pensjon dersom de jobber ut over 168 timer i kvartalet, så må også det komme fram i Fagbladet. Hilsen Erna Kvernberg, hovedtillitsvalgt Stokke SVAR: Etter fylte 70 år er det ingen grense for hva den enkelte kan tjene i forhold til folketrygden. Dersom en tidligere offentlig ansatt arbeider i offentlig sektor etter fylte 70 år og får betalt etter tariffavtalen, blir det foretatt trekk i tjenestepensjonen. Ta kontakt med din pensjonskasse om dette. En viktig presisering er således at en må gå på pensjonistvilkår for å unngå trekk. Hanne Madsen fbaargang2007 fbseksjonKON