SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Ta makta Sykepleiere og andre fagfolk har vært for passive overfor nye styringssystemer. Systemene forskyver makt vekk fra fagfolkene. 29 > Supereffektiv Et tett samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politikere i Steinkjer har gjort kommunen til en av de aller mest effektive i Norge. 30 > Kritisk Regjeringens IKT-melding er en «Victor Norman light» som mangler samfunnsperspektiv, mener næringslivsrådskonsulent Per Morten Vigtel. 32 > – Ap tar innersvingen på LO – LO står i fare for å bli satt på sidelinja når det gjelder fagopplæringen. Hvis ikke LO får fingeren ut, tar Arbeiderpartiet innersvingen på LO, sier Kristian Tangen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet. Ifølge Tangen følger ikke LO opp vedtaket fra den forrige LOkongressen om å lovfeste læreplasser. Han peker på at Arbeiderpartiets landsmøte nylig vedtok en rekke tiltak for å øke antall læreplasser. Mange unge opplever ikke å få fullført utdanningen sin på grunn av mangel på læreplasser. Både i LO og på venstresiden øker derfor presset om sterkere virkemidler for å få til flere plasser. Krav til anbydere I landsmøtedokumentet «Kunnskap og fellesskap» går Ap inn for å utrede en sterkere rettighetsfesting av lærlingplasser. Videre mener landsmøtet at lærlingtilskuddet til arbeidsgiverne må økes. Redusert arbeidsgiveravgift og en gjeninnføring av kvalitetssikringstilskuddet bør vurderes. Videre bør det kunne stilles krav til at bedriftene er lærebedrifter ved offentlige anbudskonkurranser, sier dokumentet. Sterk utålmodighet – Heller ikke Ap foreslår et lovvedtak. Jeg tror flertallet på LOkongressen ønsket flere læreplas- ser, ikke en lovparagraf. Forbundene er mer opptatt av realiteter enn av formaliteter, hevder LOsekretær Tor Arne Solbakken. Han kan vanskelig se for seg hvordan dagens frivillige samarbeidsordning om lærlinger kan gjøres om til et lovpåbud. – LO-kongressens vedtak om lovfesting av læreplasser må tolkes som en sterk utålmodighet, heller enn en reell strategi for å få flere læreplasser, sier Solbakken. Solbakken har mest tro på høyere lærlingtilskudd, holdningsendring i kommunene og å jobbe opp mot politiske myndigheter. Staten dårligst Ifølge Arbeiderpartiet er staten og fylkeskommunen dårligst til å ta inn lærlinger. – Kommunene bør ta imot minst én lærling per 1000 innbyggere. Et mål for antallet lærlinger i staten må tallfestes. Behovet for lærlingplasser er spesielt stort i helse- og omsorgssektoren. Sykehusene må ta et større ansvar for å ta inn flere lærlinger, sier landsmøtedokumentet. Tekst: VEGARD VELLE LÆRLINGER: Steinkjer er blant de flinkeste i Nord-Trøndelag når det gjelder å skaffe læreplasser. Her datalærling Per Jørgen Knutssøn. Fagbladet 5/2007 > 27 Foto: Leif Arne Holme fbaargang2007 fbseksjonKON