Paradoksalt effektiv komm I sitt 150. jubileumsår får Steinkjer skryt for å være en av Norges mest effektive kommuner. Og det på tross av at administrasjonen lytter til de ansatte før beslutninger tas. Tekst: VEGARD VELLE Foto: LEIF ARNE HOLME 30 > Fagbladet 5/2007 I 1940 ble Steinkjer lagt flat av tysk bombing. I dag framstår byen nypusset og klar for jubileet i 2007. Torget og samfunnshuset er rustet opp. Driften står til S for særdeles god i karakterboka, med ett unntak: – Vi er ikke ensidig fornøyd med at kommunen er så effektiv, gitt det høye sykefraværet, sier Solvor Øksnes, hovedtillitsvalgt i Steinkjer. Helt i toppen Blant kommuner mellom 10.000 og 50.000 kommuner rangerer Senter for Økonomisk forskning Steinkjer blant de fem på topp. For landet som helhet ligger den på en sjuende plass. Resultatene går fram av undersøkelsen «Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: sluttrapport». Brukerundersøkelser av tjeneste- ytingen bekrefter inntrykket av en bykommune i framgang. Til og med fagbevegelsen er fornøyd. Kanskje er nettopp fagbevegelsen noe av svaret på kommunens status. Med på leken Steinkjer var mellom 1999 og 2002 en såkalt modellkommune, et prosjekt Fagforbundet leder. Hensikten er å høyne kvalitetsnivået i kommunene. Den bærende ideen er å få de ansatte med i en kreativ prosess om hvordan tjenestetilbudet kan forbedres. De ansatte i Steinkjer ble med på leken. Noen foreslo at det ble innført en ønsketurnus. Andre kom med ideen om en renovasjonsbil med arm for å løfte søppeldunkene. Sistnevnte forslag ble så effektivt at Steinkjer tok over renovasjonen også i to av nabokommunene. For renovasjonsarbeiderne førte nyvinningen til at sykefraværet gikk fbaargang2007 fbseksjonKON