SUPEREFFEKTIV: Renovatør Steinar Austad er alene på bilen. En mekanisk arm løfter og tømmer søppelkassene. Tæring etter næring På grunn av det statlige inntektssystemet ender Steinkjer opp med svært lav inntekt per innbygger. Her er rådmann Hans Brattås sine tips til hvordan kommunen kan utvikle gode tjenester på tross av en anstrengt økonomi. 1. Optimaliser organiseringen av virksomheten. 2. Sats på rekruttering av godt kvalifiserte medarbeidere i primærtjenestene. Sats sterkt på lærlinger. 3. Skap en organisasjon med enhetlig ledelse og klar delegasjon av myndighet. 4. Få til god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene. 5. Senk investeringsnivået og vedlikeholdskostnadene, det vil si prioriter løpende drift (dette er selvsagt ikke noe godt råd på lengre sikt). > STEINKJER • 150-årsjubilum i år. Deltar i regjeringens kvalitetskommunesatsning. • Nord-Trøndelag fylke. • 20.624 innbyggere. • Kommunalt sykefravær på 11,1 prosent i 2006. • Er landets nest største jordbruks- kommune. une ned. Ulempen var at kun halvparten så mange ansatte trengtes for å gjøre jobben. Protestene uteble, siden ingen ble oppsagt. Trygghet nødvendig – Vi var svært fornøyd med modellkommuneforsøket. Gjennom dette fikk vi til et nært og forpliktende trepartssamarbeid mellom politikerne, administrasjonen og fagforeningene, forteller rådmann Hans Brattås. Ifølge hovedtillitsvalgt Øksnes var det viktig at ingen ble oppsagt. – Ansatte må forholde seg til svært mange endringer. Da er det viktig å føle seg trygg på arbeidsforholdet, påstår Brit Gulli Rones, leder i Fagforbundet Steinkjer. Både rådmannen og de tillitsvalgte er enig om at kommunen utviklet en tryggere og åpnere organisasjon. De ansatte opplevde at det var mulig å komme med egne forslag og løsninger. – Vi fikk mer uredde tillitsvalgte gjennom modellkommuneforsøket. Partene tok kontakt med hverandre. Vi utviklet en helt annen måte å være tillitsvalgt på. Kraftig test Det nye vennskapet ble satt på en kraftig prøve i 2003. Da måtte kommunen fjerne over hundre årsverk på grunn av den anstrengte økonomien. Fagforbundet tok fra første stund avstand fra oppsigelser. Underveis klarte partene å bli enig om kutt uten å si opp noen. Hadde samarbeidet røket den gang, ville klimaet sannsynligvis vært et annet i dag. – Som fagforening kan vi ikke akseptere at det drives rovdrift på folk. Å satse på arbeidsmiljø er den viktigste måten å få til effektivisering. Folk gjør en ekstra innsats når de er fornøyde, mener Øksnes. – Ingen omstilling er smertefri, noe annet er ikke mulig. Mindre deltid En viktig forklaring på Steinkjers effektivitet ligger ikke minst i det kompetente personalet innen skole, bistand og omsorg. Kommunen har flere høgskoler i regionen som utdanner helsepersonell og lærere. I tillegg ligger den på topp i fylket når det gjelder å ta inn lærlinger. – Hadde vi fått ned antall deltidsstillinger, ville vi vært enda mer effektive, mener Øksnes. Du får ikke eierskap til jobben i en 11,3 prosent stilling. Du blir knapt nok kjent med kollegene. Rådmannen framhever også det tydelige lederskapet og lederorganiseringen som avgjørende. Ledergruppen på 60 samler seg på den lokale lederskolen flere ganger i året. Med nyoppusset hovedgate og samfunnshus feirer Steinkjer i disse dager sin 150. bursdag. GODT SAMARBEID: Uten den tette kontakten mellom administrasjon og fagbevegelse, ville ikke Steinkjer kommune vært like effektiv. Her (f.v.) Brit Gulli Rones, leder i Fagforbundet i Steinkjer, rådmann Hans Brattås og Solvor Øksnes, hovedtillitsvalgt i Steinkjer. Fagbladet 5/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKON