Visste du at ... ... 3,1 millioner nordmenn reiste på lange turer til utlandet i 2005. Dette er mer enn noensinne og en økning på 37 prosent siden 1999. Folk bosatt i østlandsområdet sto for over halvparten av utenlandsturene. ... antall turer med Norge som feriemål fortsatte å synke. Av 55 millioner overnattinger i fjor, var 59 prosent i utlandet. ... Spania fortsatt er det mest populære feriemålet for nordmenn, og i 2005 reiste vi på over en halv million ferieturer dit. Sverige fulgte deretter som populært feriemål og gikk forbi Danmark på en tredjeplass. Frankrike på femteplass har hatt en økning på hele 40 prosent siden 2004. Er det lurt å kjøpe ny bolig før jeg selger den gamle? ... nordmenns viktigste feriemål i Norge var vestlandsfylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, deretter regionen Buskerud, Oppland og Hedmark. ... fly er det viktigste hovedtransportmiddelet, foran personbilen, på nordmenns ferieturer. I 2005 benyttet vi fly på 46 prosent av alle ferieturene, og på hele 74 prosent av utenlandsturene. ... antall ferieturer med fly økte med 12 prosent fra 2004, mens personbilbruken gikk ned med 6 prosent for samme periode. ... 76 prosent av Norges befolkning i alderen 16–79 år var på ferieturer i 2005. 54 prosent av alle turene ble foretatt av kvinner. ... Akershus og Oslo hadde den høyeste andelen av personer som reiste på ferietur, med 86 prosent av befolkningen. Personer bosatt i Hedmark og Oppland reiste minst på ferietur, med 67 prosent av befolkningen. ... det totale forbruket på ferieturer i 2005 var 41,8 milliarder kroner. 10,1 av disse milliardene ble brukt i Norge og 31,7 milliarder i utlandet. Det totale forbruket på pakketurer var 6,3 milliarder kroner. Kilde: Statistisk sentralbyrå Husk helsetrygdkortet I EØS-området har du rett til å få dekket utgifter til helsetjenester etter reglene i det landet du oppholder deg. Du må da ha med deg Europeisk helsetrygdkort som bevis på at du er med i den norske folketrygden. Helsetrygdkortet får du på trygdekontoret eller via trygdeetatens nettsider. Har du behov for medisinsk behandling på reisen, viser du kortet til den som behandler deg. Selv om du er sikret viktig hjelp gjennom EØS-avtalen, gir ikke avtalen de samme rettigheter som en reisesykeforsikring med hjemtransport gir. Noen land har dessuten regler som gjør at du ikke får dekket utgiftene fullt ut. Ha derfor også med deg reiseforsikringskortet.    TR Får jeg virkelig 25 % rabatt med LO Favør? Naboen fikk 2,3 millioner. Får jeg det samme? EiendomsMegler 1 har svarene Gode svar på de spørsmålene som dukker opp er en forutsetning for en trygg bolighandel. Vi er en av landets største meglere, og det gir oss ressurser til å utvikle kompetanse og tiltrekke oss dyktige fagspesialister. Vis LO Favør-kortet ditt før kontraktsinngåelse og få 25% rabatt* på vår veiledende provisjon. Er du LOmedlem? Vi tilbyr 25% rabatt* på veiledende meglerprovisjon fra 01. 04 – 31. 12 2007 Bestill MeglerTakst på 800 34 363 eller besøk våre nettsider på www.eiendomsmegler1.no (*Gjelder fra 01. 04 – 31. 12 2007. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter. Under minsteprovisjon tilfaller det ikke rabatt) En handel du skal leve med Fagbladet 5/2007 > 37 BENNETT AS fbaargang2007 fbseksjonKON