OSS Stolt over e-arkiv Når Fauzia Hussain kommer på jobb om morgenen, er e-postboksen som regel smekkfull av søknader og andre brev til Plan- og bygningsetaten i Oslo. – Jeg jobber i dokumentsenteret i plan- og bygningsetaten. Tidligere het dokumentsenteret arkivet, forteller Hussain. Hun er ansatt som arkivkonsulent, og sammen med de andre på avdelingen mottar hun post, registrerer den, skanner inn dokumenter og tilrettelegger saker for saksbehandlerne. Så kan saksbehandlerne ta opp alle dokumenter på skjermen sin. – Avdelingen vår er ansvarlig for å lære opp alle i å jobbe digitalt med dokumentene, forteller Hussain. – Vi sier at originalen er på skjermen, mens kopien er på papir. De fleste synes det er greit å jobbe slik, men noen saksbehandlere kommer fortsatt til oss og henter saksmappa med papirer, sier Hussain, som nettopp har kommet tilbake fra fødselspermisjon. Hun deler arbeidsdagene mellom > ARBEIDSGLEDE Fauzia Hussain Arkivkonsulent i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. jobben i etaten og vervet som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. – De fleste hos oss er organisert i Fagforbundet. Det har heller aldri vært noe problem for meg å få tid til å utføre oppgavene som tillitsvalgt. Jeg er mest stolt av at vi har fått til e-arkivet i etaten, sier Hussain. Hun fikk med seg komiserien Etaten som gikk på tv i fjor høst, der handlingen er lagt til plan- og bygningsetaten. – Den var jo veldig overdrevet, men jeg kjente igjen skjemaene de brukte. Tekst: FRODE RØNNING Jubileum i Hamarøy Fagforbundet Hamarøy har delt ut nåler til medlemmer som har 25 års medlemskap i forbundet. Disse er Tordis Andreassen, Gunn Haukås, Ingeborg Dypvik, Thorvald Mikkelsen, Ruth Strand, Ellen Hansen, Sissel Olsen. Foran Hilda Egerdahl.    I tillegg ble det delt ut 40-årsnål Inger W. Gerhardsen og Borghild    for 40 år i LO til Magna Berg og Schultz var ikke til stede da bildet    Aud Bakkeli. ble tatt. Tekst: Ellrid Eilertsen 64 > Fagbladet 5/2007 Rødgrønne kommuner 25 år i forbundet Under årsmøtet til Fagforbundet avd. 468 på Haugesund sjukehus ble følgende hedret for 25 års medlemskap: Ellen Aksdal, Vårin Brochmann, Berit Samdal Fredheim, Berit Haaland, Laura Hetland, Sylvi E. Kobbeltvedt, Inger Lippestad, Henny Mikkelsen, Irene Risanger, Brit Rødne og Ragnhild Tjessheim. Dagmar Ervik og Anbjørg Hetlesether ble hedret for 40 års medlemskap i LO. Til stede var f.v. Sylvi E. Kobbeltvedt, Brit Rødne og Vårin Brochmann. Tekst: Vemund Gjesholm Fagforbundet i Nordland samarbeider med SV, Ap og Sp. Målet for valgkamparbeidet er å få valgt politikere i kommune- og fylkesting som står oss nært politisk. Det vil si at de prioriterer offentlig velferd framfor privatisering og konkurranseutsetting, at de satser på fellesskapet og samarbeid med de ansatte. Målet er å få flest mulig rødgrønne kommuner i september. Tekst og foto: Erna Solbakk Samarbeidspartnerne (f.v.) Signe Rasmussen (Fagforbundet), Kirsten Hasvoll (SV), Tore Jakobsen (Fagforbundet) og Gunnar Skjelvik (Ap). Janne S. Nordås (Sp) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Per Flakstad fbaargang2007 fbseksjonKON