KONTAKT OSS! oss@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Stor stas i Nissedal Fagforbundet Nissedal avd. 617 har avvikla sitt årsmøte der Odd Eikåsen og Ellen Marie Nordbø blei hedra med 25-årsmerke og diplom. Den tredje av jubilantane, Ingebjørg Kvås, var dessverre forhindra frå å møte på festen. Tekst: Ingrid Felli Sandåker Merkefest i Askøy Fagforbundet Askøy har hatt en markering for medlemmer som har vært 25 år i Fagforbundet og 40 år i LO. Varaordfører Øysten Holmelid delte ut merker og roser til jubilantene. Tekst: Elsa Heradstveit Bak f.v.: Anne Grete Dale, Turid Salamonsen, Lasse Nepstad. Midten f.v.: Grethe Irene Demring, Signy Dumben, Toril Frugård, Gunn M. Haugen, Aslaug Strand, Hildegunn Skiftesvik, Solfrid Fromreide. Foran f.v.: Magnhild Fauskanger, Elsa Heradstveit (tidligere leder), Kari Bratland (40-årsmerket), Arne Edvard Meling (leder), Bergliot Fondevik. Engasjert tillitsvalgt Åse Aronsen har vært tillitsvalgt i fagbevegelsen i over 20 år, og har hatt alle sine tillitsverv i Rælingen kommune. Første perioden var 1975–1979. F.v. Kirsten Halvorsrud, Gunnar Johnsrud, Judith Larsen, Anne M. Nilsen, Bjørg Granli. Ikke til stede: Elsa Kolshus (40-årsjubilant), Mary Langerud, Randi Levorstad, Aase Rustad, Synnøve Tangen, Anne-Lise Olafsen. På Bakkehuset fikk hun stort sett alle til å organisere seg. Neste periode var fra 1988 til 1996, og så fra 1998 til dags dato. Hun har vært plasstillitsvalgt, i Heder og ære Fagforbundet Eidsberg/Trøgstad avholdt sitt årsmøte på Heggin. Etter gode forberedelser gikk årsmøtesakene greit unna, og etterpå var medlemmene invitert til sosialt samvær med musikk, mat og prat. 25-årsjubilantene fikk velfortjente blomster og nåler. Tekst: Ragnhild Strengen forhandlingsutvalg, seksjonsleder, nestleder og nå sekretær. – Masse moro, men også mye slit og tårer. Men jeg ville ikke vært foruten, sier Åse. Heder Tekst: Arne Løseth Merker og diplom Fagforbundet Flatanger har overrakt jubileumsmerker til medlemmer med 25 års medlemskap. Fra v. nestleder Ingunn E. Torgersen, Gretha Dahle, Laura Sve Øie og Grete Nordhaug Lien. Tekst: Sissel Skorstad Jubilanter i Hemne På årsmøtet den 24. januar deltok en av i alt fem 25-årsjubilanter som ble hedret med nål, diplom og blomster. På bildet er jubilanten Nils Steinveg sammen med HTV Eva Tetlie, som foretok utdelingen. Tekst: Synnøve Hellevik fra forbundet Fagforbundet Ringerike hedret medlemmer under en tilstelning i Ringerike rådhus. Det ble delt ut 40-årsmerker til medlemmer som har vært tilsluttet LO i 40 år, og fire medlemmer med mer enn 20 års fartstid som tillitsvalgte, ble også hedret. Fra høyre Knut Erik Soknes og Margareth Wilthil. Hederstegn ble tildelt Liv Olsen, Egil Fjeldstad og Kirsten Orebråten. Til høyre, leder i Fagforbundet Ringerike, May Britt Sundal. Tord Eriksen var ikke til stede da bildet ble tatt. Fagbladet 5/2007 > 65 Foto: Ole Martin Lerfaldet fbaargang2007 fbseksjonKON