TARIFF kom tillegget LØNNSVEKST: Silje Johannessen og Tove Andersen gleder seg over tykkere lommebøker. mennesker. På en kveldsvakt kan det bli det dobbelte. – Innimellom føler jeg at vi jobber for knapper og glansbilder, sier hun. Men ikke akkurat i dag. Noe av lønnsveksten må hun belage seg på å betale i økte renter på lånet. Ifølge Norges Banks prognoser fra mars kommer renta til å bli hevet fire ganger til i løpet av året, slik at den er på fem prosent ved nyttår. Bankenes boliglån ligger gjerne et prosentpoeng høyere enn dette. Likevel blir det en god slump igjen. Jan Davidsen, som ledet lønnsforhandlingene for de kommuneansatte i LO, mener man må flere tiår tilbake for å finne et oppgjør som har gitt like god reallønnsvekst. Lav arbeidsløshet gir høy lønn – Mellomoppgjørene har stort sett pleid å være fastlagt. Jeg hadde aldri trodd vi skulle få mer enn 7500 kroner, sier Morten Linhard. Han er assistent på Nesoddtangen skole og skolefritidsordning, og leder Fagforbundet på Nesodden ved siden av jobben. Linhard tror den lave arbeidsløsheten er en viktig grunn til at lønna går opp. Arbeidsgiverne må gi mer for å trekke til seg kompetente ansatte. – Vi merker det spesielt på vikarer. De vokser ikke på trær lenger, sier han. I kommunene og fylkeskommunene endte lønnsoppgjøret med en ramme på mellom 4,8 og 4,9 prosent. Lønnsveksten i offentlig sektor er for første gang på lenge større enn i privat sektor. – Det er på tide. Det trengs for å rekruttere folk til å jobbe og ta utdanning til disse yrkene. Det skal lønne seg å jobbe i offentlig sektor, men det gjør det egentlig ikke. Ingen tar slike jobber for pengenes skyld, mener Silje Johannessen. – Må man være idealist for å jobbe i kommunen? – Man må trives i jobben sin. Se forbi pengene, svarer hun. > ÅRETS LØNNSOPPGJØR • Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, det vil si at det bare blir forhandlet om lønn. • Oppgjøret i KS-sektoren, det vil si kommunene og fylkeskommunene, omfatter rundt 360.000 ansatte. NY MINSTELØNN FOR UNGE ARBEIDSTAKERE: • Yngre enn 16 år:    173.700 • Fra 16 år til 18 år    195.400 Fagbladet 5/2007 > 15 fbaargang2007 fbseksjonSAM