AKTUELT Beholder vaskeri Sykehuset Innlandet vurderte i vinter å selge både Oppland Vaskeri og Hedmark Vaskeri. Nå er planene skrinlagt. – Det blir ikke fremmet noen sak om salg, sier kommunikasjonsdirektør Ingerlise Ski til Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Fagforbundet i Lillehammer reagerte svært negativt på planene om å selge vaskeriene. Oppland Vaskeri går med overskudd, og de tillitsvalgte var redd for at en ny privat eier ville gi dem en dårligere tariffavtale utenfor KS-området. Dette gjelder ikke minst de ansattes pensjonsavtaler. Forbundet lokalt har derfor jobbet aktivt for å påvirke beslutningen om å kvitte seg med vaskeriene. Leder i Fagforbundet Lillehammer, Helge Galtrud, sier til GD at han er fornøyd og lettet over at planene om å selge vaskeriene er droppet. Sykehuset Innlandet eier de fleste aksjene i Oppland Vaskeri. Flere kommuner, blant annet Lillehammer og Gausdal, er medeiere. Tekst: PER FLAKSTAD Fikk kjøreseddel tilbake Illustrasjonsfoto:colourbox.com VANT PRINSIPPSAK: Etter at Fagforbundet anket saken, fikk bussjåføren kjøreseddelen sin tilbake. Over halvannet år etter ulykken var det tid for at den aktuelle sjåføren skulle søke om å fornye kjøreseddelen. Overraskelsen var stor da Sør-Trøndelag politidistrikt avslo dette fordi «uhellet ikke er forenlig med de krav som stilles til skikkethet hos en bussjåfør». Høyst urimelig Fagforbundet mente at vedtaket var feil og at sjåføren fylte vilkårene i yrkestransportlovens paragraf 37 c for å inneha kjøreseddel. – Sjåføren fikk fortsette som bussjåfør i halvannet år etter uhellet, og over et halvt år etter at forelegget ble utferdiget. Da politiet ikke fant noe å utsette på hans skikkethet etter uhellet, framstår det som høyst urimelig at samme uhell brukes som grunnlag for å nekte fornyelse av kjøreseddelen halvannet år senere, sier Fagforbundets advokat, Nils Kristian Lie. – Uhellet sier ingenting om sjåførens evner til å kjøre buss. Uhellet var av en slik art at det mer eller mindre må regnes som yrkesrisiko at slikt kan inntreffe, sier advokat Lie. Han understreker at i løpet av et langt yrkesliv som bussjåfør er det ikke utenkelig at en sjåfør kommer ut for tilsvarende situasjoner. Risikerte oppsigelse – Å nekte en bussjåfør kjøreseddel betyr at en samtidig nekter vedkommende å utføre sine arbeidsoppgaver. Konsekvensen av avslaget på søknaden om kjøreseddel er at bussjåføren etter all sannsynlighet vil bli oppsagt fra sin stilling, sier forbundsadvokat Nils Kristian Lie. Det å inndra kjøreseddelen er et altfor inngripende og dramatisk vedtak, påpekte Fagforbundet, som fikk medhold i sin anke til Politidirektoratet. Tekst: AN C. LINDSTRØM Fagbladet 5/2007 > 29 6. mai 2005 kolliderte en busssjåfør med en syklist. Da sjåføren skulle fornye kjøreseddelen ett år og åtte måneder senere, fikk han problemer. Sjåføren risikerte i verste fall yrkesforbud. Fagforbundet anket denne prinsipielle saken, og vant fram. Yrkessjåføren hadde kjørt prikkfritt inntil uhellet for to år siden. Kollisjonen førte til både personskade og materiell skade og resulterte i en bot på 7000 kroner, noe sjåføren aksepterte. Skikkethet Politiet inndro ikke førerkortet i forbindelse med uhellet. Heller ikke kjøreseddelen, som yrkessjåfører må fornye hvert tiende år, ble inndratt. Agder-frisør med tariffavtale Majas salong i Kristiansand er den første Agder-frisøren som har inngått tariffavtale med sine ansatte. – Ordnede forhold gjør at folk trives, sier frisørmester og daglig leder Eva Moi. del andre bransjer, må vi som er seriøse forholde oss til konkurranse fra useriøse bedrifter. Da blir ryddighet og kvalitet viktig, sier hun til avisen. Katya Kålheim forteller at det fortsatt finnes arbeidsgivere som nekter de ansatte å organisere seg, men at de blir stadig færre. Organisasjonsgraden er på vei oppover, mener hun. Selv sitter hun i landsstyret for Frisørenes Fagforening i Fagforbundet. Tekst: PER FLAKSTAD Majas Salong AS har seks salonger og 44 ansatte, som nå har fått en tariffavtale med sine ansatte. En av dem er Katya Kålheim. – Mange frisører kjenner ikke hvilke rettigheter og plikter de har i arbeidslivet. Hvis arbeidsgiver ikke sørger for ordnede forhold, blir det fort enklere å gå over i et annet yrke enn å ta opp kampen. Det er ikke bare fysisk slitasje som gjør at mange utdannede frisører havner i omsorgsyrker og at gjennomsnittsalderen i frisørbransjen er lav, sier Kålheim til Fædrelandsvennen. Hun og arbeidsgiver Eva Moi er enige om behovet for ryddighet. – For meg handler det om kvalitet. I frisørbransjen, som i en fbaargang2007 fbseksjonSAM