SEKSJONSLEDER Medlemmer, medlemmer, medlemmer Seksjon kontor og administrasjon rekrutterer ikke like mange nye medlemmer som de andre seksjonene i Fagforbundet. Seksjonen har derfor iverksatt et konkret oppfølgingsarbeid av en Satser på høgskolefolk del medlemmer som har meldt seg ut. Seksjonen ønsker å finne ut om det foreligger noen tydelige trender. Skulle det finnes noen slike, kan det også forklare hvorfor vervingen går tregt. Med sikrere viten om årsakene til medlemsutviklingen vil seksjonen bedre kunne sette inn riktige tiltak for å snu utviklingen. VeV Foreløpig er det sendt ut over 2000 brev til medlemmer der de oppfordres til å melde seg inn i nettverket for høgskoleutdannede. Av dem som melder seg, vil ti medlemmer bli trukket ut som vinnere av flotte softshelljakker. Det er mulig å melde seg inn elektronisk via Møteplage eller møteproff De fleste vil oppleve møtesituasjoner mange ganger i livet. Et nytt hjelpehefte kan bistå deg, enten møtet skjer i privat regi eller på jobben. – Et møte kan ha mange ulike formål. Forberedelser og gjennomføring vil derfor kunne ha ulike spesialiteter fra gang til gang, men det er likevel en del generelle trekk som gir deg som møtedeltaker større effekt om du forbereder deg, påpeker heftet. Veilederen tar opp innledning, innkalling, møteforberedelser, gjennomføringen av møtet, etterarbeid, roller i møtet og oppsummering. – Jeg håper heftet kan gi deg noen tips, uavhengig om du bruker dem eller ikke. Alle får mer igjen for møtet når deltakerne er godt forberedt, sier Fredrik Hellstrøm, avdelingsleder i Fagforbundet. Ifølge Hellstrøm er ingenting verre enn å stå overfor en deltaker som åpenbart ikke har lest dokumentene og derfor uttaler seg på sviktende grunnlag.    VeV forbundets egen hjemmeside. Siste opptelling ble gjort før påske, og da hadde over 80 personer meldt seg inn. Høgskolenettverket er et resultat av konferansen for høgskoleutdannede i vinter. Det planlegges en ny konferanse i løpet av 2007.    PF Vellykkede studier Alle de 90 plassene ved det offentlige saksbehandlingsstudiet Fagforbundet har tatt initiativet til er fylt opp. I tillegg står drøyt ti personer på venteliste. – Vi er svært godt fornøyd med responsen. I begynnelsen var vi usikre på om vi ville klare å fylle opp én klasse. Nå har vi fylt opp tre, og har folk på venteliste, sier Gerd Eva Volden, seksjonsleder i Fagforbundet. Studiene foregår i Oslo, Bergen og Tromsø, med 30 studenter på hvert sted. Også Høgskolen i Bodø huser noen studerende. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vurderer å utvide sin utdanningssatsning. Gjennom samtaler med Høgskolen i Oslo ser seksjonen muligheten for å lage et samarbeidsopplegg knyttet til velferdsstudiet. Dette retter seg hovedsakelig mot de som jobber eller har tenkt å jobbe i NAV. VeV Kom mai du skjønne milde... I skrivende stund er tariffoppgjøret i kommunesektoren inne i sluttfasen. Vårens forhandlinger handler ikke om en fullstendig revisjon av avtalene. Det er et mellomoppgjør. Fagforbundet og de andre forbundene i LO Kommune har krevd et generelt tillegg på 14.000 kroner til alle, men det gjenstår altså å se hva det endelige resultatet blir. Her er det på sin plass å understreke den rollen som Fag- forbundet og LO spiller i lønnssammenheng. Da slår størrelsen på organisasjonen ut for fullt. Hvor hadde du vært lønnsmessig uten Fagforbundet som har nærmere 300.000 medlemmer? Det kan være hyggelig å bli oppvartet og fridd til av representanter «Når det kommer til tariffoppgjørene, så er medlemskap i det største LO-forbundet garantien for din kjøpekraft.» GERD EVA VOLDEN for KFO og andre mindre yrkesorganisasjoner, men når det kommer til tariffoppgjørene, så er medlemskap i det største LO-forbundet garantien for din kjøpekraft. For medlemmene i vår seksjon er det verd å merke seg at LO Kommune krever oppfølging av punkter fra meklingen i fjor som ikke er fulgt opp ennå. Det betyr at spørsmålet om bruk av mastergradkoden i hovedtariffavtalen og ikke minst spørsmålet om «...verdsetting av voksnes realkompetanse i arbeidslivet», må følges opp umiddelbart etter at mellomoppgjøret er over. I denne sammenhengen vil jeg minne om fagstigen som er utviklet for medlemmene i vår seksjon. Et verktøy for dem som ønsker å utvikle og dokumentere sin kompetanse. Hittil har interessen for å benytte seg av dette tilbudet vært relativ laber, og det kan ha flere årsaker. Blant annet kan det for mange synes vanskelig å oppfylle de ulike kriteriene. Men la deg ikke skremme. Ta kontakt med SKA-administrasjonen for utfyllende informasjon etter at du har orientert deg via våre internettsider. Fagstigen gir mulighet for lønnsforhandlinger for den enkelte, men det kreves egeninnsats. Egeninnsats er viktig, og la vårsola gi deg ny energi til å takle de utfordringene du møter. fbaargang2007 fbseksjonSAM