KRYSSORD    «Målet med arbeid er å vinne fritid.» INGE LØNNING Blyg Dum Oppkvikke Avis Hermod © 105 11-2006 Praktfull Overklasse Norsk elv Pike navn Konkurranse Konflikt Fordi Deretter Arverett Snekker redskap Ille Grov Oppstuss Sverige Uttalte Bekreft -else Husarbeid Styrke Trivsel Fugl Trist Jorde Lever Nedbrutt Nynorsk pron. Pike navn Stilne Løsulla Variabel Rett Bildel Am. stat Løfte Tittel Pike navn Lever Banning Pike navn Pike navn Byrde Spydig Dyregård Kløft Beist Skeiv Tall Jente Glis Klok Binde Frost Antyde Lukte Plagg Oppblåst Land Spor Beslutt -som Varm Vasse Plantedel Avkjølt Tallord Sjødyr Spotte Pike navn Viser VINNERE av kryssord nr. 2 F B D B N I E S E V R I M L E Å R S T I D M E D I K U R P U N N R E I D A R E S T E R F U G A G N F I A K L A M M E R D O N O P P S K Å R E T P R B E D R A G R O A R O G S E S E A D L E E L L A N E T T T O R T U R L S E T O M V E I L E I I N T M E M B E T V I N G E D A S K E N A I N A G A L B E I S K T U R I D E I T E S T N K O K E A N E R N Y Å R E T R E G R A N G L E G A > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Ingrid Stenersen 2760 Brandbu Anne LIse Stafseng 2340 Løten Jarle Bjerkås 9161 Burfjord Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 15. juni! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET 66 > Fagbladet 5/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM