Ø INNHOLD > Foto: Monica Schanche 8    TEMA: Vi må slutte å godta alt mulig 14    Håpet er rødgrønt 17    Lørenskog viser vei 18    Over terskelen 20    PORTRETTET: En rød tråd 48    FOTOREPORTASJEN: Trues av skrot 54    Mexicanske lærere i kamp 62    By for små og store FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Teoretisering av etikk og pleie 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Heltid en rettighet 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Mangfoldige toner Radiografen kommer Ullevål universitetssykehus og radiografen reiser til sjukehjemsbeboeren når det trengs et røntgenbilde. Pleier og pasient slipper nå å bruke hele dagen på veien fram og tilbake, venting og billedtaking. 32 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Mexicanske lærere i kamp Mexicanske lærere har lenge streiket for et nytt lønnssystem og økte overføringer til skolen. Verken fengsel eller psykisk tortur har stoppet dem fra å aksjonere. 54 > 2 > Fagbladet 6-7/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak E K R E I M M Foto: Morten Conrad T J L fbaargang2007 fbseksjonHEL