AKTUELT Anbud fungerer ikke Etter en svært turbulent ambulansesituasjon i Nord-Gudbrandsdalen mener Ap-leder i Oppland, Solveig Rindhølen, at anbudspolitikken ikke fungerer. Selskapet Nord-Gudbrandsdal Ambulanse klarte ikke å holde økonomien flytende og truet tidligere i vår med å slå seg konkurs hvis ikke Sykehuset Innlandet ga dem et større driftstilskudd. Det ville helseforetaket ikke, og dermed var konkursen et faktum i midten av mai. Uvisshet Under denne prosessen har de ansatte i selskapet levd i uvisshet om sin egen framtid. Dette har tatt voldsomt på, og like før konkursen ble et stort antall ambulanseansatte sykmeldt. Dermed var det ambulansekrise i Gudbrandsdalen, med bare én bemannet ambulanse i beredskap. Krisen fikk politikerne til å komme på banen: Arbeiderpartiets leder i Oppland, Solveig Rindhølen, skrev et brev til Sykehuset Innlandet der hun ba dem om å overta ambulansedriften og sikre forsvarlig drift. Det gjorde helseforetaket ikke. I stedet inngikk de en ny ambulansekontrakt med Namsos Trafikkselskap fram til 1. februar neste år. De tidligere ansatte i NordGudbrandsdal Ambulanse fikk tilbud om ansettelse i det nye selskapet. Lavere lønn De ansatte ble tilbudt en lønn som var lavere enn den de hadde. Gulroten var imidlertid at de som raskt takket ja til ny jobb, skulle få en engangssum på 12.000 kroner. Først takket de ansatte nei. De krevde i stedet å få det samme som de ansatte i helseforetakenes ambulansetjenester rundt Mjøsa. – Verst for dem. Vil de ikke bli med videre, står de der uten jobb, svarte ambulansesjef Øyvind Bukten i Namsos Trafikkselskap. Til slutt inngikk et stor flertall av de ansatte arbeidsavtale med det nye ambulanseselskapet. – Vi hadde ikke noe valg, sa de til avisen Gudbrandsdølen/Dagningen. Ønsker ikke anbud I løpet av høsten skal det gjennomføres en ordinær anbudsrunde, men flere politikere i Oppland reagerer på dette: – Det må være et langsiktig mål at all ambulansetjeneste i helseforetaket blir offentlig eiet, mener Solveig Rindhølen. – Oppland Arbeiderparti aksepterer NY KURS: Politikere i Oppland tar til orde for at ambulansedriften skal være offentlig. ikke en anbudsrunde i ambulansetjenesten som går på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier hun til Gudbrandsdølen/Dagningen. Lederen i Oppland Senterparti, Ivar Odnes, støtter utspillet. – Vi må få en permanent ordning ved at helseforetaket tar over ambulansetjenesten. Sykehusdrift kan ikke legges ut på anbud, sier han til avisen. Tekst: PER FLAKSTAD Sykehjem på anbud for tredje gang Det private sykehjemmet Risenga i Asker skal på ny ut på anbud – mot rådmannens ønske. Det privatdrevne Risenga bo- og omsorgssenter i Asker ble landskjent da den tidligere sykepleieren Solveig Skinnarland døde på sin 88-årsdag i februar 2003. VG gjenga i flere artikler de siste nedtegnelsene i dagboka hennes, der hun blant annet beskrev manglende stell, mangelfullt legetilsyn og dårlig ernæring. Helsetilsynet tok tak i saken og refset Risenga på flere punkter. Dette er forhold som nå er rettet opp. Rådmannen kritisk Risenga ble satt ut på anbud i 1997, og ble dermed det første kommersielt drevne sykehjemmet i Norge. Nå skal sykehjemmet ut på anbud for tredje gang, til tross for at rådmannen mener de eldre vil få et bedre tilbud hvis kommunen driver sykehjemmet sjøl. Et flertall bestående av Frp og Høyre valgte å trosse rådmannens anbefalinger. – Rådmannen pekte på at vi ville få en større fleksibilitet og bedre evne til å se tjenestene i sammenheng dersom kommunene disponerte flere av plassene, uttaler direktør Per-Arne Mørck i Asker kommune til Dagsavisen. Rådmannen mener videre at kommunal drift vil gjøre det er lettere å se sykehjem og hjemmetjenesten i sammenheng, ved å utnytte bemanningen bedre. Fagforbundet kritisk Høyre i Bærum argumenterer friskt for fortsatt anbud, men Fagforbundet i Asker ønsker kommunal drift. Nestleder Jørgen Wilhelmsen i Fagforbundet Asker peker på at kvaliteten ved Risenga kanskje ikke er så god som den blir framstilt. Bemanningsnormen ved Risenga er på papiret god, men i et leserbrev i Asker og Bærum budstikke peker Wilhelmsen på at Risenga bare har ett årsverk på renhold, og mangler vaskeri. «Det betyr at pleiepersonellet må utføre en vesentlig del av renholdet og at klesvask må foretas på avdelingen.» Ifølge Wilhelmsen betyr dette mindre tid til den enkelte beboer. Tekst: FRODE RØNNING Fagbladet 6-7/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2007 fbseksjonHEL