Riktig mat – bedre liv for diabetikere. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Helsepersonell fra hele landet møttes nylig til fagseminarer i Oslo i regi av nasjonalt Diabetesforum. I år samlet diabetesforumet 600 deltakere for faglig oppdatering. Hjelpepleier Grethe Berge hadde ansvar for fagseminaret for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. En av innlederne her var klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas. Økt risiko – Fedme øker risikoen for å få diabetes type 2. Overvekt og fedme forverrer også tilstanden, opplyste Aas på bakgrunn av flere internasjonale studier. Ernæringsfysiologen pekte også på andre lidelser som kan forårsakes av overflødige kilo: • hjerte- og karsjukdommer • en del former for kreft • søvnapné og andre luftveis- sjukdommer • muskel- og skjelettplager. Litt overvektig Ernæringsfysiologen hevdet at personer som bare har noen få kilo for mye, har større risiko for livsstilssjukdommer enn slanke mennesker, og at etter røyking er overflødig fett den største risikoen i forhold til de nevnte lidelsene. – Men ikke alt fett er like farlig. Det er fettet mellom innvollene som er verst. Kjennetegnet er den høye magen som mange menn bærer på. Det viktigste målet på risikoen for diabetes 2 er derfor muligens midjemålet. Det bør ligge under 102 hos menn og under 88 hos kvinner. Realistisk reduksjon Anne-Marie Aas oppfordret helse- personell til å komme fram til realistiske mål for slanking sammen med pasienten. – Mange ønsker å gå ned 20 prosent, men mer enn ti prosent er vanskelig ved bare å endre livsstilen. Da er det godt å vite at helsegevinsten er stor selv med små forandringer. I mange tilfeller er det også et mål å beholde vekta uten å gå opp igjen. Vektreduksjon på fem prosent eller mer gir ifølge ernæringsfysiologen redusert blodsukker, blodtrykk, kolesterol og triglyserider. 30 > Fagbladet 6-7/2007 Pasient og helsepersonell bør inngå avtaler for å redusere overvekt. Overflødige kilo innebærer ekstra stor belastning Illustrasjonsfoto: Sveinung Bråthen fbaargang2007 fbseksjonHEL