32 > Fagbladet 6-7/2007 Pasienter på sjukehjemmene i Oslo slipper å reise til sjukehuset for å ta et røntgenbilde. Radiografen kommer med mobilt røntgenutstyr i løpet av et par dager. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Han har 17 navn på blokka. Men allerede på vei ut av fra hovedporten på Ullevål universitetssykehus i Oslo kommer den første telefonen. Enda en pasient er skadet, og personalet vil gjerne ha tatt et røntgenbilde så snart som mulig. Sigmund Oswold er radiograf med base på Ullevål. Arbeidsplassen hans er en liten personbil med rullestolrampe og røntgenutstyr til bruk på alle sjukehjemmene i Oslo. veis på lista i løpet av dagen, og han ser ingen mulighet til å betjene den nye pasienten på kort varsel. Kort ventetid – Ved øyeblikkelig hjelp hender det jeg smetter inn en ny pasient hvis jeg likevel skal innom sjukehjemmet hvor han eller hun bor, eller et annet sted i nærheten. Det er jo alltids pasienter på lista som kan vente litt, sier Oswold. Men denne pasienten bodde langt utenfor dagens rute, så han anbefaler personalet å ta kontakt med legevakta hvis legen har sterk mistanke om brudd. Konklusjonen blir at pasienten kan vente, lista blir supplert, og Oswold har 18 navn på blokka før han kjører ut på Ringveien og svinger østover. – Vanlig ventetid er én eller to dager. Er det bare en pasient på hvert sjukehjem, rekker jeg kanskje ikke mer enn fem–seks pasienter på en dag. Det er tilsynslegen ved det enkelte sjuke- Radiografen håper å komme halv- Røntgen på hjul fbaargang2007 fbseksjonHEL