FORT GJORT: Tidligere gikk hele dagen med for både pleier og pasient hvis en sjukehjemsbeboer skulle ta et røntgenbilde. Nå ordner radiografen det meste selv. demens skal helst ikke flyttes ut fra kjente omgivelser i det hele tatt. Det kan i verste fall ta to–tre uker før de roer seg igjen hvis de har vært ute. Det betyr mye ubehag for pasienten selv, uro på avdelingen og mer medisin. Må improvisere På Lille Tøyen sykehjem er det assistent Lisa Mari Egenes som tar imot radiografen. Hun er aleine på avdelingen, men må hjelpe til for at Oswold skal få tatt bildet sitt. Her venter en litt større utfordring for radiografen. Nå er det lungene som skal avbildes. For en skral og tynn pasient med alvorlig grad av demens, er det slett ikke fristende å legge seg ned på den harde og kantete røntgenplata. – Improvisasjon er stikkordet her, konstaterer Oswold. Han lirker, godsnakker, oppmuntrer, beroliger og lover at det skal være fort gjort. Og han har sine ord i behold. Bare noen sekunder etter at pasienten høyst motvillig har lagt seg nedpå, blir alt kaldt og hardt ubehag fjernet, og hun kan igjen nyte den myke madrassen. Full rulle Radiografen lykkes vanligvis med å roe pasientene slik at samarbeid blir mulig. – Hvis pasienten stritter imot, vurderer vi om det er tvingende nødvendig å ta bildet. I verste fall må TOLKER: Sigmund Oswold konstaterer at bildene er tydelige, og forklarer assistent Lisa Mari Egenes hvordan han tolker resultatet. han eller hun holdes. Vi slipper som regel det, men et par ganger har vi i samråd med tilsynslegen gitt beroligende midler for å få tatt et bilde. I to tilfeller har jeg gitt opp, og pasienten har måttet reise til sjukehuset, som har anestesilege, for å ta et røntgenbilde. Men det hører til unntakene. Evne til improvisasjon, overtalelseskunst og beroligende stemme og atferd løser det meste. På vei ut fra Lille Tøyen, og lenge før dagens lunsj, får radiografen enda en telefon. Nå er det snakk om et mulig brudd i et håndledd. Da må pasienter med for eksempel forkalkning og mistanke om ribbeinsbrudd vike. Oswold har igjen 17 navn på blokka. Anbefaler modellen Agenda Utredning & Utvikling har på oppdrag for KS nylig evaluert en rekke modeller for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Ett av prosjektene som får god omtale i rapporten, er Røntgen på hjul, et samarbeidsprosjekt mellom Ullevål universitetssykehus HF og Oslo kommune. Den første perioden for prøveprosjektet med mobil røntgenbildetaking gikk fra 1. september 2004 til 1. mars 2005. Totalt 197 pasienter ble undersøkt i første prøveperiode. 72 prosent av bildene var av skjelettet, og de fleste av disse var av hofte og bekken. Bildene blir tolket ved Ullevål univer- sitetssykehus, radiologisk avdeling. I 58 prosent av tilfellene ble antatt diagnose bekreftet. Alternativet til mobil røntgentjeneste var intet tilbud til ti prosent av pasientene, innleggelse for 14 prosent og poliklinisk røntgen for 72 prosent. Agenda mener mobil røntgen har lavere kostnader enn stasjonær røntgen når avstanden mellom sjukehus og sjukehjem er mindre enn 100 kilometer. 34 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL