Nye takter i eldreomsorgen I mai fikk Lørenskog sykehjem status som undervisningssykehjem. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Undervisningssykehjemmet i Akershus ved Lørenskog sykehjem skal bli et ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning. Det skal bidra til å bedre kvaliteten også ved de øvrige sykehjemmene i fylket. Samarbeid Undervisningssykehjemmet samarbeider med andre undervisningssykehjem gjennom et fagutviklingsnettverk i tillegg til Akershus Universitetssykehus, Høgskolen i Akershus og Institutt for Sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. – De nye undervisningssykehjemmene har alle et nært forhold til ett av de fem første undervisningssykehjemmene. Vi er slik sett en satellitt til Undervisningssykehjemmet i helseregion øst ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter og vil ha mye kontakt med dem i forbindelse med ulike prosjekter, forklarer prosjektleder Anne H. Wæhrens. Mer aktivitet og bedre servering Blant de planlagte prosjektene ved Undervisningssykehjemmet i Akershus er økt aktivitetstilbud til beboerne gjennom samarbeid med musikkskolen, utvidet bruk av musikkterapeut, opprettelse av tre stillinger som aktivitør og mer samarbeid med frivillige organisasjoner. – Dessuten har vi ansatt en kulturleder som skal koordinere tilbudene MUSIKKTERAPI: Lørenskog sykehjem har allerede lenge hatt en musikkterapeut noen timer hver uke. Heretter blir det enda mer musikalsk aktivitet. om tilpasset aktivitet for pasientene, forteller prosjektlederen. Omsorgen skal bedres på mange måter. Blant annet skal noen av de ansatte undersøke hva som er beste tidspunkt for matservering for den enkelte pasient. – Vi vil fokusere på brukermedvirkning og bevisstgjøring av personalet, sier Wæhrens. Som eksempel på hvordan pleierne får anledning til å heve sin egen kompetanse, nevner hun demenssirkler. – De ansatte får tilbud om ukentlige møter for å lære å takle atferden til mennesker med demens. Dette tror jeg vil bedre omsorgen for pasientene ved at de blir utsatt for mindre tvang. Læringsarena – Ved å etablere et undervisningssykehjem ønsker vi å utvikle gode læringsmiljøer og derved tiltrekke oss faglig kvalifisert personell, sier prosjektleder Anne H. Wæhrens. Hun legger til at de vil bygge opp en god læringsarena for både studenter, elever og egne ansatte. Mer informasjon om undervisningssykehjemmene i Norge finner du på www.undervisningssykehjem.no Fagbladet 6-7/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL