KURS Studiet passer for deg som har, eller som ønsker ansvar på ledernivå innen helse- sektoren. Nettstudier gir deg fleksibilitet slik at du kan kombinere studiene med jobb og familie. Gjennomføringen er en kombinasjon av samlinger, selvstudium og veiledning via Internett. Grunnstudiet – Ferdigheter i helseledelse, 30 studiepoeng Emner: Helseledelse, organisasjon og ledelse, personalledelse, økonomistyring, prosjektarbeid i ledelse Fordypningsstudiet – Helsetjenestens rammebetingelser, 30 studiepoeng Emner: Helserett, helsepolitikk og organisasjon, økonomistyring og helseøkonomi, profesjonspsykologi Hedmark Fagskole Storhamar vgs. Mabel Sandbergs vei 25 2305 Hamar Helsefagutdanning 2-årig deltidsstudium innen • eldreomsorg • psykisk helsearbeid Studietilbudene er NOKUT-godkjent Kontakt oss på telefon 62 53 99 05 eller finn søknadsskjema på: www.storhamar.vgs.no Årsenhet i helseledelse Grunnstudiet og Fordypningsstudiet er hver for seg offentlig godkjent med 30 studiepoeng. De to programmene utgjør til sammen en årsenhet (tidl. grunnfag) på 60 studiepoeng. Etter fullført årsenhet kan du gjennomføre Bachelorprogrammet Leadership in action. Kombinert med 90 frie studiepoeng fra helsesektoren, oppnår du graden Bachelor of Managment med fordypning i helseledelse. Søknadsbehandlingen starter 1. mai. Rullerende opptak frem til studiestart august 2007. For mer informasjon, se www.bi.no/helseledelse Kontakt Unn Graff på helseledelse@bi.no eller på telefon 46 41 00 34/20 BI NETTSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER www.fagbladet.no 36 > Fagbladet 6-7/2007 LEDERUTDANNING FOR HELSEPERSONELL Ønsker du nye utfordringer og formell lederkompetanse? fbaargang2007 fbseksjonHEL