KURS KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 KURS I FAGFORBUNDET Fagdager i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial Hordaland høsten 07 Ekstern og intern service og samhandling i helsesektoren Foreleser: Cand. philol. Astrid Voll Storaas, AVOS samhandling. Tid og sted: Bryggen Museum, Bergen, 13. september 07 Omhandler ekstern service og menneskebehandling overfor pasienter, med fokus på de holdnings- og handlingsmønstre som skaper en best mulig servicekvalitet. Målgruppe: Helsesekretærer og andre yrkesgrupper som finner dette tema nyttig i sin arbeidssituasjon. Skap arbeidsglede! Forelesere: Arbeidslivssenteret i Hordaland. Program: • Med fokus på kommunikasjon og samspill. • Arbeidsglede en nødvendighet for et langt og godt arbeidsliv • Motivasjon og påfyll av energi i en travel hverdag • Humor på jobb skaper arbeidsglede glade medarbeidere er motiverte og engasjerte. • God kommunikasjon arena for å lufte frustrasjon. Endringsprosesser i organisasjon • Hva kan DU gjøre for å skape et godt arbeidsmiljø på ditt eget arbeidssted? • Inkluderende arbeidsliv. Tid og sted: Bryggen Museum, Bergen, 18. oktober 07 Pris: medlemmer i Fagforbundet kr 100,ikke medlemmer kr 500,- Informasjon/endelig program og påmelding: http://www.kurs-hordaland.no/ Fagforbundet Hordaland tlf: 55 59 48 30 – Faks: 55 59 48 59 E-mail: Hordaland@fagforbundet Nye aktuelle fagkurs fra Kommunal Kompetanse og Fagforbundet SHS Hordaland. Endringspsykologi Foreleser: John Berglund bedriftsrådgiver, doktorgrad innen forebyggende medisin fra USA, og har spesialisert seg på psykososiale relasjoner, kommunikasjon, og gruppedynamikk. Meget gode referanser som foreleser. Tema: • Et selvbilde å leve med. • Proaktiv i stedet for reaktiv. • Grensesetting uten avstand. • Den vanskelige samtalen • Sunn nærhet uten symbioser • Indre styrt ansvarlighet • Egenomsorg uten selvopptatthet. • Det indre budskapets makt. At deltagerne skal få en innføring/ videreføring i viktige psykologiske prinsipper i forhold til menneskelige relasjoner – privat og i arbeidslivet. Tid og sted: Bergen Terminus Hall, 28. september 07 Målgruppe: Alle ansatte i kommunal og offentlig sektor. Pris: kr 1.350,ink. kursmateriell og varm lunsj. «Slik som man ser noen – kommuniserer man» Faglighet, etikk og kommunikasjon i arbeid med utviklingshemmede Foreleser: Per Lorentzen, psykolog, og ansatt ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag. Har tidligere arbeidet ved Skådalen kompetansesenter for hørselshemmede og døvblindfødte og Avdeling for voksenhabilitering, Ullevål universitetssykehus. Involvert i diagnostisering og utredning av barn og voksne med utviklingshemming og faglig veiledning til personale som arbeider med barn og voksne med ulike typer funksjonshemninger. Arbeider også mye med samtaleterapi med voksne utviklingshemmede. Tid og sted: Bergen Kalfaret Brygghus, 25. oktober 07 Målgruppe: Kurset henvender seg til alle ansatte som yter tjenester til mennesker med utviklingshemning og ansatte innen habilitering. Seminaret vil også være relevant for pårørende og foreldre. Det samme gjelder ansatte med tilknytning til aktuelle høgskoler, foreninger og organisasjoner. Pris: kr 1.350,ink. kursmateriell og varm lunsj. Fagbladet 6-7/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonHEL