FOKUS Gir læreplanen til VG2 for den nye helsefagarbeideren nye muligheter, eller får vi en rasering av yrkesutdanningen? > KRISTIN STØTEN Sykepleier, hovedfag i yrkespedagogikk, lektor ved Halden vgs > TORILL EKELUND Sykepleier, hovedfag i yrkespedagogikk, lektor ved Malakoff vgs Med Kunnskapsløftet avvikles hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene og erstattes av det nye helsearbeiderfaget. Fokusforfatterne drøfter hva som skal til for å skape en ny utdanning hvor elevene utvikler seg til gode yrkesutøvere. Teoretisering av etikk og pleie 44 > Fagbladet 6-7/2007 I KUNNSKAPSLØFTETS læreplaner for Vg1 helse- og sosialfag, kommer yrket inn som en vesentlig del. Det heter blant annet at elevene skal vise empati i sin væremåte, de skal kommunisere på en måte som skaper tillit og trygghet, og de skal kommunisere med ulike brukere. Etter våre tolkninger kreves det praksis og møte med mennesker for å nå disse målene. Læreplanen for Vg2 helsearbeiderfag følger ikke opp intensjonen fra Vg1, men inneholder nesten bare teoretiske kompetansemål. Disse teoretiske målene står i motsetning til kompetansemålene på Vg1. Den nye læreplanen for Vg2 somatisk helse, ikke at elevene skal vise empati i sin væremåte. Et annet eksempel er at elevene skal drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit, ikke at elevene skal kommunisere på en slik måte at det skaper trygghet og tillit. Om en helsefagarbeider har høy måloppnåelse i å drøfte ulike former for kommunikasjon, gir ikke dette nødvendigvis kompetanse i å kommunisere med pasienter, som er helt grunnleggende i yrkesutøvelsen. Teori om kommunikasjon er lite egnet som oppskrift for å kommunisere, men viktig for å I den nye læreplanen for Vg2 helsearbeiderfag, er det få kompetansemål som krever praksis. Elevene skal blant annet lage trygge og sunne måltider, noe som i liten grad er en reell arbeidsoppgave for en helsefagarbeider i jobb. Videre skal elevene på Vg2-nivå demonstrere grunnleggende sykepleie, noe som kan gjøres ved bruk av en demonstrasjonsdukke i en seng i klasserommet. Hvilken motivasjon og relevans til yrkets sammensatte, spennende, men krevende utfordringer gir dette? DET ER ET PRINSIPP i Kunnskapsløftet at kompetansemå- legger ikke opp til at praksis er et nødvendig grunnlag for å utvikle yrkeskunnskap. «Opplæringen er helt avhengig av at elevene møter mennesker med relevante hjelpebehov.» lene ikke skal gi metodiske føringer. Dette brukes til å forklare hvorfor ikke praksis er antydet i kompetansemålene. Praksis er så grunnleggende i en yrkesutdanning at vi mener det For eksempel er et kompetansemål på Vg2nivå at elevene skal drøfte hvordan empati kan brukes for å løse eller forebygge sosiale problemer og fremme psykisk og forstå hva som foregår i kommunikasjonen og hvordan den kan forbedres. i langt sterkere grad bør brukes verb som styrker det praktiske innholdet også på Vg2. Praksisnærhet og helhetlig fbaargang2007 fbseksjonHEL