By for små og store SOS-barnebyen i Sanothimi i Nepal. Rundt langbordet er det full konsentrasjon; kunstverk skapes. Jo flinkere elevene blir, jo lettere er det å få seg jobb. Spesielt jentene i Nepal sliter med å få jobb. Tekst og foto: HEIDI STEEN Det er langt igjen før kvinner i Nepal oppnår likestilling. Jentene er de siste som får utdanning. En av SOS-barne- 0000000________3400_ KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) 1602 44 17313 Mottakers kontonummer Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: 50,pr mnd via avtalegiro 100,pr mnd via avtalegiro 200,pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 62 > Fagbladet 6-7/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonHEL