NYTT > LIKELØNNSSTAFETTEN Likelønnsstafetten er i gang på Likelønnskommisjonens nettside, www.likelonn.no. Først ut var finansminister Kristin Halvorsen som sendte stafettpinnen videre til LO-leder Roar Flåthen. – Målet med stafetten er ifølge Anne Enger, leder av Likelønnskommisjonen, å skape debatt om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. > DÅRLIG ARBEIDSMILJØ Svenske Arbetsmiljöverket har gransket arbeidsmiljøet i Kirken, og konklusjonene tyder på dårlig samsvar mellom liv og lære. Hovedkonklusjonen er at uenighet på menighetskontoret raskt blir stemplet som en konflikt. Ett av arbeidsmiljøproblemene som påpekes er «utydelighet i oppdraget». > MEDLEMSVEKST LO har 836.210 medlemmer i 1. kvartal 2007, og er den eneste fagorganisasjon i Europa som øker i medlemstall. > RØYKEFORBUD Alle elever og ansatte ved norske skoler må stumpe røyken på skoleområdene, mener helsemyndighetene. Sosial- og helsedirektoratet har sendt et brev til alle landets videregående skoler der skolene oppfordres til å innføre et altomfattende røykeforbud både i skolegården og i de øvrige uteområdene. > UFØR I JOBB I dag er det krav om at inntektsevnen skal være nedsatt med minst 50 prosent for å få uførepensjon. Et flertall i Uførepensjonistutvalget vil redusere kravet til 33,3 prosent. Målet med reduksjonen er at det skal bli lettere å kombinere uføretrygd og jobb. – Flertallet vil senke terskelen fordi mange som er i en situasjon der de har en lyte eller en sykdom som ikke kvalifiserer til uføretrygd, vil forsøke å gjøre seg enda sykere for å få uføretrygd. Hvis kravet om en inntektsevne for å få uføretrygd blir redusert til en tredel, håper vi at de vil kunne jobbe to tredeler, sier lederen av utvalget, Oluf Arntzen til Nettavisen. Rettferd for Obiora – Vi hviler ikke før denne saken kommer opp for retten, sier Elvis Chi Nwosu, talsmann for familien til norsknigerianeren Eugene Obiora, som døde etter pågripelse av politiet utenfor et sosialkontor i Trondheim i fjor høst. Eugene Obiora søkte sosialkontoret om penger til sin sønns 12-årsdag, og trolig mat til et tomt kjøleskap. Han ville ikke godta avslaget, og politiet som kom til stedet, la ham i bakken med et dødelig halsgrep. Politiets eget etterforskningsorgan har henlagt saken etter bevisets stilling. Saken er brakt inn for Riksadvokaten. Nye opplysninger fra saksbehandleren på sosialkontoret vitner Solide lønnstillegg Ansatte i private barnehager får bedret sykelønnsordningen og minst 12.000 kroner i lønnstillegg. De ansatte jubler, mens barnehagene frykter det kan bli dyrt. Fagarbeidere får et generelt tillegg på til sammen 12.500 kroner med virkning fra 1. mai, mens assistenter får 12.000 kroner. Dette inkluderer 9000 kroner som ble avtalt allerede under oppgjøret i fjor. Samtidig blir de ansatte sikret den samme sykelønnsordningen som i KS-området, med virkning fra januar 2008. Det innebærer at de ansatte får full lønn under sykdom i ett år.    ET om at situasjonen hadde roet seg da politiet tok med seg Obiora. Rettssak – Vi har tillit til at Riksadvokaten tar de nye momentene med i sin betraktning og konkluderer med at saken må opp for retten. Hvis ikke, vil vi ikke utelukke et sivilt søksmål, sier Nwosu. – Mange tusen mennesker over hele landet har demonstrert mot politivold og rasisme. Politiets maktutøvelse var helt unødvendig. En gutt har mistet sin far, og Obioras far døde av sjokket da han fikk budskapet om sin sønns død. Politiet må se de etterlatte i øynene i rettssalen, sier Elvis Chi Nwosu. Skuffende engasjement – Eugene kom til Norge for å studere som ledd i et økumenisk ungdomsutvekslingsprogram som jeg den gang var leder for, forteller Trygve Natvig, som selv tok i mot Obiora sommeren 1987. Han er skuffet over at så få politikere har engasjert seg. – Det skal ikke være nødvendig å komme død ut fra et sosialkontor, sier Natvig. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE MASSIV STØTTE: Elvis Chi Nwosu holdt appell under en demonstrasjon i forbindelse med Obiora-saken utenfor Justisdepartementet i mai. Lønnsomt i LO Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har hatt en mer positiv lønnsutvikling siden de begynte å forhandle sammen med LO. Økningen har vært større enn den var de siste åtte årene før disse yrkesgruppene gikk inn i LO-systemet. Sammenliknet med andre yrkesgrupper, har hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne hatt en bedre lønnsutvikling enn for eksempel industriarbeiderne. De sju siste årene YS forhandlet for disse, hadde de en økning på gjennomsnittlig 1,2 prosent i året. Det første året NHS forhandlet for dem, hadde de en økning på hele 11,2 prosent i reallønna. Årene etter har reallønnsveksten vært på et mer normalt nivå: 2,3 prosent. Fra 2001 har også hjelpepleiere og omsorgsarbeidere hatt en bedre reallønnsvekst enn grupper i privat sektor. Likevel øker fortsatt spranget i inntekt mellom de som står øverst og nederst på den norske lønnsstigen. Fra 1997 til 2005 økte gruppen av de ti prosent som tjener mest sin andel av de totale lønnsutbetalingene. Denne økningen har først og fremst gått på bekostning av de lavlønte, ifølge en rapport Statistisk sentralbyrå la fram i fjor. Tekst: SANDRA LILLEBØ fbaargang2007 fbseksjonKIR