UTFORDRER: LO, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet går sammen om spørsmål til trondheimspolitikerne i valgkampen. TILLTSVALGTE: Vi foretrekker å ha kommunen som arbeidsgiver, sier May Anne Berg (bildet t.v.) og Grete Mosand. Blant de ansatte er bemanningen er for lav og fører til stort arbeidspress og slitasje på de ansatte, anklager Kokaas. Fei for egen dør, svarer ordføreren. – Vi har styrket eldreomsorgen i Trondheim med 188 millioner kroner ut over lønns- og prisvekst. Frp vil fjerne eiendomsskatten. Det vil fjerne et par hundre millioner fra kommunekassa. Høyre vil også trappe den ned. Da er det grunn til å spørre om hva de vil kutte i. Det er vanskelig å finne andre områder enn skole eller eldreomsorg når det er snakk om så store beløp. Fra privat til etat Vi legger turen til Moholt sykehjem, som noe ufrivillig har blitt et viktig symbol på den rødgrønne politikken. Et av de første vedtakene til de rødgrønne var å ta sykehjemmene Moholt og Ranheim tilbake til kommunen, etter fem års drift fra det private selskapet Norlandia. Erfaringene har vært delte. Syke- pleierforbundets tillitsvalgte vakte oppsikt da hun i 2004 uttalte til Dagens Næringsliv at hun ønsket seg tilbake til Norlandia. Etter at sykehjemmene gikk tilbake til kommunen Tillitsvalgt May Anne Berg fra Fagforbundet og fylkesleder og tidligere tillitsvalgt Grete Mosand foretrekker å ha kommunen som arbeidsgiver. Men viktigere enn hvem som eier, er det likevel at grunnbemanningen styrkes, mener de to. «Frp vil fjerne eiendomsskatten. Da er det grunn til å spørre om hva de vil kutte i.» Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap). har bemanningen blitt redusert. En årsak er at det private sykehjemmet drev med flere stillinger enn hva som lå til grunn for anbudet. Samtidig hadde det blitt skjermet fra effektiviseringstiltak som hadde blitt gjennomført i kommunen i løpet av anbudsperioden. – Jeg har en tryggere arbeidsplass. Når jeg er ansatt i Trondheim kommune, har kommunen et ansvar for deg på en helt annen måte, sier Mosand. Berg nikker. – Jeg vet ikke om de private tar like godt vare på dem som ikke fungerer like godt helsemessig, mener hun. Selv om sykehjemmet har nedbemannet, fra fire til tre på jobb på dagtid, har også arbeidsoppgavene endret seg noe. Blant annet er det ansatt en renholder på deltid, og    > meningene delte. Fagbladet 6-7/2007 > 15 fbaargang2007 fbseksjonKIR