OMORGANISERT: Det er mye friere nå, mener Tordis Berg etter at de rødgrønne omorganiserte renholdere og vaktmestre i kommunen. Jon Arne Tørum opplever at han kan stole mer på egne vurderinger og kompetanse i jobben. ORDFØRER: Det har skjedd et betydelig skifte vekk fra privatiseringspolitikken til det forrige regimet, hevder ordfører Rita Ottervik fra Ap. Rødgrønt rulleblad • Stoppet anbudsutsetting av hjemmetjenester. • Ranheim og Moholt sykehjem tatt tilbake fra privat til kommunal drift. • Stoppet salg av Trondheim Kino. • Reversert vedtak om å gjøre om Trondheim Bydrift til kommunalt foretak. • Hevet sosialhjelpsatsene. • Kraftig opptrapping av rehabilitering av skoler. • Stor satsing på barnehager. • Trondheim Byggservice KF tilbake- ført til kommunal enhet, bestiller/utfører-modellen avskaffet. • Innført trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og ansattes organisasjoner. pleierne har mindre renholdsoppgaver enn før. – Dette er det delte meninger om blant de ansatte. Jeg mener selv at det i sum ikke har endret seg noe særlig, sier Mosand. Fjernet liksom-marked I Trondheim har man gjort noe ganske uvanlig: Kommunen har tatt et skritt vekk fra markedsretting av tekniske tjenester. Det gamle foretaket Trondheim Byggservice KF ble avviklet i 2004, og renholderne og vaktmesterne ble tilbakeført til en kommunal enhet. Bestiller/utførermodellen, der ulike deler av kommunen kjøper og selger tjenester av hverandre, er avviklet. Ordføreren mener denne reformen har spart kommunen for mye byråkrati. – Et eksempel jeg liker godt er det om de barnehageansatte som oppdaget en vott på taket. Med det gamle systemet kostet det 225 kroner å få vaktmesteren til å ta ned votten. For det måtte Byggservice sende en faktura, som kanskje kostet 6-700 kroner å administrere. – Vi risikerte å bli privatisert. Det var den veien det ville ha gått, mener Tordis Berg. Hun er en av dem som vasker etter ordføreren og de andre på rådhuset. Men den nye organiseringen opplever hun at hun i mindre grad er avhengig av å forholde seg til detaljerte bestillinger, og kan ta flere avgjørelser og mer ansvar. – Vi som gjør jobben, ser jo hva som skal gjøres. Det er mye friere nå, sier Berg. På vei inn i en ny valgkamp har LO nye krav om å avskaffe bestiller/utfører-modellen flere steder. Ordføreren kommer dem halvveis i møte, med lovnader om å begrense det «mest mulig». – Men på noen områder mener vi det er riktig å bevare bestiller/utførermodellen, som i hjemmetjenesten. Det handler om å sørge for at alle får tildelt de tjenestene de skal ha ut fra sine behov, sier hun. 16 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR