SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Skolebibliotekløfter Kunnskapsminister Øystein Djupedal lover et forpliktende program for skolebibliotek allerede fra 1. januar 2008. 28 > Menn er topp Prestelva barnehage på Sortland ligger høyt på listetoppen i Norge når det gjelder antall mannlige ansatte. 30 > Attraktiv arbeidskraft Fokusforfatteren mener arbeidsgiveren må legge større vekt på at kvalifiserte ansatte er deres sterkeste og viktigste ressurs. 36 > MILJØARBEIDERE: Verneombudene skal bli kommunenes miljøarbeidere. Foran står (f.v.) hovedverneombud Tor Arne Bjørn, Kirsten Leidali fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og Ketil Fløgstad fra Totalmiljø AS. Grønnere verneombud Knallgodt oppgjør SKKO-leder Mette Henriksen Aas er storfornøyd med tariffoppgjøret innenfor Navo som omfatter teater, orkester og opera. – Alle har fått en meget god reallønnsvekst, sier Henriksen Aas. I forhandlingene mellom Norsk Teater- og orkesterforening (NTO) og Fagforbundet om mellomoppgjøret for teateransatte, ble det enighet om et tillegg på 15.000 kroner på alle trinn med virkning fra 1. april. Reguleringen inkluderer tilleggene på 1950 og 4875 kroner som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom Navo og LO-stat. Fagforbundets medlemmer i Den norske Opera får et generelt tillegg på 17.000 kroner fra 1. juni. Innenfor NHO-området gis det et generelt tillegg på kroner 2,50 i timen pr. 1. april. Et ekstra lavlønnstillegg på 1 krone timen gis til overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si under 286.000 kroner i årslønn. Med lavlønnstillegget betyr det at overenskomstene for Blindeforbundet, Oslo Kinematografer, Hero Mottak og Kino 1 får et tillegg på ca. 7000 kroner. MOS Norge er i startgropa for landets største miljøprosjekt noensinne. Som første kommune i landet skal Nedre Eiker i Buskerud gi sine verneombud ansvar ikke bare for arbeidsmiljøet i virksomhetene, men også for det ytre miljøet i kommunen. Sammen med virksomhetslederne, skal verneombudene utdannes til bransjeeksperter, med kunnskap til å hjelpe private bedrifter og offentlige virksomheter med tiltak som gjør at de kan miljøsertifiseres. Livskraftige kommuner Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Hole, og Fagforbundet, KS, Naturvernfor- bundet og Miljøverndepartementet, og det er en del av programmet «Livskraftige kommuner». – Dette er en helt unik dag, sa KS-rådgiver Per Bjørnar Knudsen da verneombud og virksomhetsledere var samlet i Mjøndalen i mai til miljøopplæring i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette var en del av HMS-kurset som alle verneombud skal gjennom, og visjonen er at dette skal bli en obligatorisk del av HMS-kursene. – Prosjektet «Livskraftige kommuner» kommer til å nå målet om å omfatte over 200 kommuner i løpet av dette året. Dere er de første verneombudene som får et utvidet miljøansvar, men når andre kommuner følger etter, vil vi ha en landsomfattende bevegelse på rundt 20.000 miljøbevisste verneombud. Legger vi til virksomhetslederne, som også skal få opplæring, snakker vi om opp mot 35.000 mennesker som skal ta ansvar for miljøet i kommune. – I så fall blir dette det største løftet på miljøsiden noensinne, sa Knudsen. Hovedverneombud i Nedre Eiker, Tor Arne Bjørn, gleder seg til å komme i gang: – Dette er et pionerprosjekt der vi skal gå foran og vise vei for andre, sier han. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 6-7/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKIR